NRK Meny
Normal

KLM: – Flyet ble sjekket

Luftfartstilsynet peker på bemanningssituasjon, belysning og organisering av overvåkingen ved Torp. KLMs talsperson sier flyet ble sjekket før avgang.

Torp.

Flyplassen i Sandefjord har gjort endringer for å bedre sikkerheten ved flyplassen.

Foto: Hans Christian Eide

«Bemanningssituasjonen, redusert belysning og en uhensiktsmessig organisering av overvåkningen på flyplassen bidro i sum til at sikkerheten på Torp lufthavn var for dårlig 5. juni, da en 17-åring kom seg inn i hjulbrønnen på et KLM-fly.»

Det skriver Luftfartstilsynet i en pressemelding.

– Flymannskapets siste kontroll av flyet før avgang bidro heller ikke til å forhindre at denne tragiske hendelsen kunne skje, sier avdelingsdirektør Jørgen Ingebrigtsen i Luftfartstilsynet.

17-åringen ble funnet død i hjulbrønnen ved flyets ankomst til Schiphol i Amsterdam torsdag 5. juni. Spørsmålet i ettertid har vært hvordan han kom seg inn på flyplassens område og inn i hjulbrønnen.

Politiet mener at han har klatret over gjerdet på vestsiden ved terminalbygget på Torp, og videomaterialet de har gått gjennom, viser en person som går inn under flyet i 03.13-tiden natt til den aktuelle torsdagen.

Luftfartstilsynet er ikke ferdige med sine undersøkelser, men mener at de har et klart bilde av hva som skjedde og hvorfor.

Saken oppdateres.

Les også:

Enig i hovedkonklusjonen

«Lufthavnene og flyselskapene plikter å følge regelverket som skal sikre at uvedkommende ikke kommer for nært fly og helikoptre på en flyplass», står det videre i pressemeldingen.

– Det hviler et stort ansvar på lufthavnene og flyselskapene for å ivareta sikkerheten. Det er summen av tiltak som skal forhindre at en slik hendelse skal skje. 5. juni var ikke sikkerheten god nok på Sandefjord lufthavn, konkluderer Ingebrigtsen.

Lufthavnsjef på Torp, Gisle Skansen, sier at de har utvidet vaktholdet etter hendelsen. – Vi har blant annet full flombelysning også nattetid nå.

– Hva tenker du om tilsynets foreløpige konklusjon?

– Vi kan dele hovedkonklusjonen med Luftfartstilsynet, nemlig at sikkerheten den natten den forferdelige hendelsen inntraff, ikke var god nok. Når det gjelder enkeltelementene rapporten peker på, er vi ikke nødvendigvis helt enige. Men det er noe vi jobber og kommer til å jobbe med sammen med tilsynet fremover, for å både utrede hva eksakt de mener og hva som må til for eventuelt å kunne forbedre ytterligere, sier han til NRK.no tirsdag formiddag.

– Hvordan kan en slik hendelse skje ved Torp?

– Sammen med flyselskapet har vi et stort ansvar og det ansvaret tar vi. Vi vet mer eller mindre nøyaktig hva som skjedde denne natten. Det var i alle fall en ting som ikke fungerte som det skulle, det er det nå gjort en endring på. I tillegg har vi gjort et par andre grep som gjør at vi med rimelig stor grad av sikkerhet kan si at vi ikke vil kunne få en slik hendelse igjen, men det skal selvfølgelig ikke skje, sier Skansen.

Luftfartstilsynet vil etter planen være ferdig med sine undersøkelser i begynnelsen av juli.

– For oss er det helt sentralt at vi får alle sider ved hendelsen godt belyst. Bare på den måten kan vi lære av denne tragiske hendelsen og forhindre at en slik hendelse skjer igjen, sier Ingebrigtsen.

Rutiner

Talsperson Jooft Ruempol ved KLM i Nederland sier til NRK.no at deres rutine er at alle fly sjekkes før de tar av.

– Vår rutine er at alle fly sjekkes før avgang, det ble også gjort i dette tilfellet. Det jeg kan si er at denne undersøkelsen er av teknisk karakter, og ikke en sikkerhetssjekk. Det er opp til norske myndigheter å gjøre. Mer kan jeg ikke si nå. Det må etterforskningen gi svar på, sier Ruempol.

Talspersonen for KLM kaller hendelsen en tragedie.

– Dette er først og fremst en tragedie. Vi venter nå på at etterforskningen skal bli ferdig.