NRK Meny
Normal

– Det blir lyskryss

Det sier Tore Kaurin, avdelingsleder i Statens vegvesen, etter at Tønsbergs Blad skrev at det er håp for «folkets rundkjøring».

Midlertidig
Foto: Roar Walmann

En rundkjøring i Tønsberg har skapt et voldsomt engasjement, både blant befolkningen og politikerne i byen. Det er den midlertidige rundkjøringen på Stensarmen som er årsaken. Folk og politikerne mener at trafikken flyter mye bedre på Ringveien på grunn av denne rundkjøringen, og rundkjøringen bør bli permanent.

Vegvesenet har vært helt klare i sin sak: Rundkjøringen skal bort og det skal bli lyskryss. Men i torsdagens Tønsbergs Blad åpner Vegvesenet for å se på andre løsninger.

Dette betyr ifølge Kaurin derimot ikke at rundkjøringen får stå.

– Vet ikke hva de snakker om

– Saken er rett og slett slik at vi bygger den løsningen som Tønsberg kommune har vedtatt.

I reguleringsplanen som ligger til grunn er det vedtatt å bygge lyskryss.

Veisjef Tore Kaurin

Tore Kaurin mener engasjement blant folket er bra, men at ikke alt som blir sagt er like klokt.

Foto: Per Foss / NRK

– Vi må forholde oss til reguleringsplanen. Vi har tatt en faglig vurdering underveis. Den er ikke endret.

Avdelingsleder Kaurin forstår at folk er engasjert.

– Men det har plutselig blitt veldig mange trafikkingeniører der ute. Det er bra med engasjement, men ikke alt er like saklig. Det er vanskelig å snu nå som de formelle beslutningene er tatt.

– Det du sier er at ikke alle vet hva de snakker om?

Mange vet hva de snakker om, men jeg leser av og til noen av disse bloggene. Der må jeg nok si at det som kommer frem ikke alltid er like klokt.

Les også: Lå for tett i køen

Økonomiske konsekvenser

Kaurin mener situasjonen før anleggsarbeidene, og dagens situasjon med midlertidig rundkjøring er usammenlignbare.

–Da vi anla den midlertidige rundkjøringen som er der i dag, åpnet vi samtidig en avkjøring til Ringveien. Det betyr at det går mye mindre trafikk i krysset nå enn det gjorde før.

Han sier at dette er grunnen til at trafikken flyter bedre per dags dato.

– Isolert sett er det nok riktig at en rundkjøring har bedre kapasitet enn et lyskryss. Men av hensyn til fotgjengere og myke trafikanter er lyskryss å foretrekke.

Dette er en av grunnene til at han står fast på at det blir lyskryss.

– I tillegg er Ringveien en overordnet vei. Vi bygger et ekstra felt inn mot Mammutkrysset. Da er det hensiktsmessig at å prioritere trafikken på Ringveien fremfor lokal trafikk, på tross av at vi skjønner at det er mye trafikk til og fra Stensarmen som også må avvikles.

Kaurin sier at det å avslutte et arbeid som allerede er i gang vil gi økonomiske konsekvenser.

– Vi har inngått en avtale med en entreprenør. Hvis entreprenøren ikke får lov til å fullføre prosjektet vet vi at det sannsynligvis vil koste ekstra penger.

Les også: Nå er det slutt på køen på E18