NRK Meny
Normal

– Aldri skjedd i min tid

Samarbeidsklimaet med kommunen er så dårlig at ingen vil være leder i Sande Idrettsråd. Nå settes rådet under administrasjon av Vestfold idrettskrets.

IL Sandvin

Sande Idrettsråd er satt under administrasjon av Vestfold Idrettskrets etter at ingen vil ta på seg ledervervet i rådet. På bildet er aktive friidrettsbarn i IL Sandvin, en av flere idrettslag som går under Sande Idrettsråd.

Foto: Tone Simensen/IL Sandvin

– Det har aldri skjedd i mine nesten fem år at et idrettsråd er blitt satt under administrasjon, sier organisasjonssjef i Vestfold Idrettskrets, Bjørn Lauritzen, til NRK.no.

Ingen kandidater meldte seg til ledervervet under det ekstraordinære årsmøtet i Sande Idrettsråd 20. november. I mars er det ordinære årsmøtet planlagt. Fram til det er Sande Idrettsråd uten leder og Vestfold Idrettskrets har overtatt spakene midlertidig. Det betyr at idrettskretsen har ansvar for å finne kandidater til Sande Idrettsråd samt å innkalle til møte.

Lauritzen mener det er svært spesielt at dårlig samarbeid med kommunen er oppgitt som årsak til at ingen vil ta ledervervet. Han mener dette er noe Sande kommune bør ta svært alvorlig.

Bjørn Lauritzen

Organisasjonssjef i Vestfold Idrettskrets, Bjørn Lauritzen, har aldri opplevd at et idrettsråd blir satt under administrasjon.

Foto: Privat

– Å ha et velfungerende idrettsråd er viktig for idretten og derfor viktig for kommunen. Nå mister man kontaktflaten mellom råd og kommune, og det blir mye vanskeligere å nå gjennom med forskjellige saker, som tilskuddsmidler og hallbygging for å trekke fram noen eksempler, sier Lauritzen.

– Håpløse samarbeidsforhold

Etter det Lauritzen kjenner til føler Sande Idrettsråd at de ikke blir tatt på alvor, og at når de spiller inn saker til kommunen får de ingen respons.

Det er en beskrivelse den siste valgte lederen Tommy Svendsrud kjenner seg igjen i.

– At idrettsrådet nå blir satt under administrasjon er en direkte årsak av håpløse samarbeidsforhold med kommunen, mener han.

tommy svendsrud

Tidligere leder i Sande Idrettsråd går hardt ut mot Sande kommune.

Foto: Privat

Svendsrud trakk seg fra ledervervet i Sande Idrettsråd i januar i år. Årsaken er at han, og rådet, ikke ble hørt eller spurt, men totalt overhørt, ifølge ham selv.

– Over lang tid følte jeg at vi ble ekskludert, ikke tatt med på råd eller spurt i noen sammenhenger. Til slutt mistet jeg lysten til å jobbe med idrettspolitiske saker inn mot kommunen, forklarer Svendsen.

Videre hevder han at de få gangene idrettsrådet ble spurt, var beslutningen egentlig allerede tatt.

– Det virket som det var mest for syns skyld at de hørte med oss. Ble vi først spurt, virket det ikke som om meningen vår betydde noe særlig, sier Svendsrud.

– Føler klimaet har vært greit

Karl Einar Haslestad har vært ordfører i Sande i over 20 år, og har alltid opplevd godt samarbeid med idrettsrådet. Han synes det er synd hvis idrettsrådet føler seg oversett, men mener selv at samarbeidsklimaet har vært greit.

– Jeg har litt vanskeligheter med å forstå hva Svendsrud mener, for jeg synes samarbeidet på mange måter har fungert godt, sier Haslestad.

Karl Einar Haslestad

Ordfører i Sande, Karl Einar Haslestad.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

– Det er nok slik at idrettsrådet ikke alltid får gjennom sine råd, men så vidt jeg kjenner til har kommunen fulgt opp deres viktigste prioriteringer, sier Haslestad.

Det er blant annet i saken om byggingen av ny flerbrukshall i forbindelse med utbyggingen av Selvik skole, Svendsrud mener å ha blitt overhørt. Han sier at de ble lovet å bli tatt med i en prosjektgruppe, men at det aldri skjedde.

Haslestad svarer at Sande idrettsråd ønsket å få være med i byggegruppen, men at det er en gruppe for de byggende/gjennomførende, det vil si arkitekter, ingeniører og lignende.

– Da tror jeg de har misforstått sin rolle noe, for etter min oppfatning har idrettsrådet vært med i diskusjoner underveis om hva hallen skal inneholde. Dette er dessuten en flerbrukshall etter hva Norges idrettsforbund anbefaler, sier den mangeårige Sande-ordføreren.

Vil løse floken

– Vi har fått signaler fra idrettskretsen på at det administrativt sett blir en minimumsløsning på grunn av begrensa kapasitet, sier Anne Kari Skjørdal. Hun var idrettsrådets fungerende leder inntil det ekstraordinære årsmøtet 20. november.

Hun ville ikke påta seg ledervervet selv siden hun selv vil fortsette engasjementet i 4H og Friluftsrådet.

– Det blir for tidkrevende å kombinere alt, sier hun.

Skjørdal mener selv at samarbeidsforholdene ikke har vært så ille, men bekrefter at den gjennomgående tonen i idrettsrådet er at det faktisk er det.

Både Lauritzen i Vestfold idrettskrets og Haslestad har signalisert at de vil ta kontakt med hverandre for å finne ut hvordan floken mellom Sande kommune og Sande idrettsråd kan løses.