Gir en hjelpende hånd til døve og døvblinde

Printer enhåndsalfabetet i 3D.

NRK skrevet med håndalfabetet.

3D-PRINTING: Her er NRK skrevet med håndalfabetet.

Foto: Mia Becker / NRK

Frode Rustøy er spesialpedagog på Byskolen i Sandefjord og glad i teknologi. Han synes det er viktig å sette søkelyset på bruk av teknologi i læring, og gjøre elevene i stand til å håndtere den tiden som kommer.

Rustøy har derfor ulike prosjekter på gang, både på jobb og på frivillig basis. På Byskolen forsøker han å lære barna om koding og programmering. Hjemme hos seg selv har han 3D-printer og andre duppeditter.

En hjelpende hånd

Bokstaven A i hvit plast. Printet ut ved hjelp av en 3D-printer.

BOKSTAVEN A: Modellene lages av smeltet plast, er svært lette.

Foto: Mia Becker / NRK

For å poengtere nytteverdien av teknologi og tredimensjonal printing, har Rustøy printet ut håndalfabetet.

Tradisjonelt er håndalfabetet lært bort ved hjelp av todimensjonale bilder. Rustøy poengterer at dette funker fint for seende døve, men legger til at 3D-modeller vil kunne være nyttig for døvblinde.

Han forteller at det å kunne ha noe å kjenne på, eller bruke sansene på, er et smart og svært nyttig verktøy når man verken kan se eller høre andre.

Snakker med hendene

Det å forstå og bli forstått er helt grunnleggende for alle mennesker, og Hanne Eldevik mener det å 3D-printe vil fremme muligheten til å forstå. Hun jobber på Signo skole og kompetansesenter i Andebu, som leverer tjenester til blant andre personer med døvblindhet.

Eldevik ser nytteverdien av det Rustøy holder på med.

– Han hjelper faktisk målgruppen til Signo med helt grunnleggende menneskerettigheter. Så viktig er det faktisk.

Et alternativ

Døvblinde snakker med hendene, og opplever verden gjennom hendene sine.

Mye av læringen og forståelsen som gis, handler om sansebruk. Likevel er en del døvblinde elever noe som kalles taktilt sky. Det vil si at de opplever det å bruke hendene til å utforske mennesker og ting, som ubehagelig og uønsket.

Eldevik synes derfor at 3D-printing kan være et nyttig redskap.

– Jeg tenker at man kan bruke en 3D-printer til å få frem for eksempel en salamander, som eleven ikke ønsker å kjenne på i virkeligheten.

Samtidig poengterer hun at 3D-printing alene ikke kan fikse alle utfordringer, men at det er et veldig bra hjelpemiddel for å forklare ting som ellers er vanskelig å få forklart til elvene.

– Det handler om kommunikasjon

Rustøy forteller at han først og fremst printet ut håndalfabetet fordi han har muligheten til det. Med en 3D-printer stående hjemme lar det seg gjøre å printe ut modeller med ulike hensikter, til ulike bruksområder.

Flere bokstaver printet ut med en 3D-printer.

29 BOKSTAVER: Håndalfabetet er ikke det samme som tegnspråk, men er et internasjonalt alfabet. Rustøy har i tillegg 3D-printet æ, ø, å.

Foto: Mia Becker / NRK

– Samtidig synes jeg det er veldig spennende. Jeg ønsker å fremme et poeng til dem som jobber med døve og døvblinde – dette kan de også gjøre, sier han.

Rustøy mener det hele handler om å kjenne til muligheten til å kommunisere på alternative måter.