- Straffen mot Hof kommune burde vært høyere

Det mener politiadvokat i Vestfold, Cecilie Svorstøl. Kommunen har fått 150.000 kroner i bot etter at det er avdekket alvorlig omsorgssvikt overfor en beboer ved Klokkergården omsorgsbolig.

Klokkergården

Alvorlige brudd på helse- og omsorgslovgivningen er avdekket ved Klokkergården i Hof kommune.

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

– Vi anser saken som såpass alvorlig at botens størrelse kunne vært mye, mye høyere for å gi en allmennpreventiv signaleffekt.

Politiadvokat Cecilie Svorstøl snakker om Hof kommune og boten de har fått etter at Helsetilsynet har konkludert med alvorlige brudd på helse- og omsorgslovgivningen overfor en beboer ved Klokkergården omsorgsbolig.

Svorstøl viser til kommunens ansvar i en slik sak, men understreker samtidig at det er viktig å ta hensyn til størrelse og den økonomiske evnen kommunen har.

– Boten er derfor satt til 150.000 kroner for å kunne samsvaret med det, sier politiadvokaten.

Oppholdsrommet på Klokkergården

Oppholdsrommet til beboeren på Klokkergården.

Foto: Jarl Rehn-Erichsen/Jarlsberg Avis

Kan bli aktuelt med erstatningskrav

Beboerens bistandsadvokat, Siv Elise Kvamsdal, sier hun er enig i at boten burde vært høyere, siden det er en foretaksstraff som skal reflektere straffverdighet.

Samtidig har hun forståelse for at botens settes som den gjør, siden det er en kommune som skal betale.

– Det er viktig at boten ikke går ut over de tjenestene en kommune skal yte, sier Kvamsdal.

Et ekstra pengekrav kan det likevel bli aktuelt å stille til Hof, avhengig av hva kommunen gjør.

– Vi avventer og ser hvordan de vil stille seg til boten, men det kan bli aktuelt med erstatningssak, sier bistandsadvokaten.

Hun forklarer at dette er noe hun vil vurdere i samråd med beboerens verge, men at det er for tidlig å si noe om størrelsen på et eventuelt krav.

Les også:

Glad politiet tar saken på alvor

Også vergen, Rita Aase, er klar på at et oppreisningsspørsmål om tort og svie for mangelfull omsorg over lang tid kan bli aktuelt å vurdere.

– Jeg er fornøyd med at politiet har tatt saken på alvor og at deres konklusjon om bot viser at kommunen burde ha grepet inn i saken mye tidligere, sier Aasen.

Rådmannen i Hof kommune har nå fått store mengder dokumentasjon fra politiet, forteller kommunens advokat, Frode Lauareid.

I løpet av de kommende dagene vil han gjennomgå dette for å vurdere hvorvidt han og kommunen er enig i politiets avgjørelse om bøtelegging.