NRK Meny
Normal

– Bryter menneskerettighetene

Horten kommune krever til evig tid å ha retten til å bestemme hvem som skal flytte inn i et boligprosjekt for utviklingshemmede. – Dette er brudd på menneskerettighetene, sier lederen i Norsk forbund for utviklingshemmede.

FNs morsmålsdag

Artikkel 19 i FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne sier at kommunen plikter å bidra til at folk selv skal kunne velge hvor og med hvem de skal bo.

Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX

Jens Petter Gitlesen

Jens Petter Gitlesen, leder i Norsk forbund for utviklingshemmede, mener kommuner ofte vil styre livet til utviklingshemmede.

Foto: Finn Ståle Felberg

Kommunen plikter å bidra til at folk selv skal kunne velge hvor og med hvem de

skal bo. Det står klart i artikkel 19 i FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Det sier leder i Norsk forbund for utviklingshemmede, Jens Petter Gitlesen.

At Horten kommune krever tildelingsrett til evig tid i et boligprosjekt for seks ungdommer med ulik type funksjonshemning, selv om statlige retningslinjer sier retten kan opphøre etter 30 år, ser han på som et lovbrudd.

– Horten kommune bryter klart menneskerettighetene, sier Gitlesen.

– Urimelig krav

Svein-Erik Figved

– Horten kommune stiller urimelige krav, sier Svein-Erik Figved, leder for pårørendegruppen.

Foto: Elisabeth Tøtte Hansen / NRK

Svein-Erik Figved er talsmann for pårørendegruppen som ønsker å bygge boligene i samarbeid med kommunen. Han mener det har blitt vanskelig fordi kommunen stiller urimelig krav lignende prosjekter andre steder i landet ikke har opplevd.

Ved siden av å for alltid ha retten til å bestemme hvem som skal flytte inn dersom en leilighet blir ledig, krever kommunen blant annet også at beboerne skal godta et slingringsmonn i kjøpssummen på femten prosent.

– Ingen andre kommuner som har lignende boligprosjekter ønsker en slik usikkerhet i pris. Dette kommer fordi kommunen vil sikre seg minimal økonomisk risiko, sier Figved.

Vil finne løsninger

Stein Evensen

– Vi ønsker å finne løsninger sammen med pårørendegruppen, sier Stein Evensen, kommunalsjef for helse og velferd i Horten kommune.

Foto: Elisabeth Tøtte Hansen / NRK

Kommunalsjef for helse og velferd i Horten, Svein Evensen, kjenner seg ikke igjen i beskyldningen om brudd på menneskerettighetene.

Han sier de nå vil forsøke å finne løsninger i samråd med pårørendegruppen, som ved siden av frykten for økning i pris er redd kommunen vil bosette personer innen rus og psykiatri sammen med de utviklingshemmede. En situasjon de mener er lite heldig.

– Jeg er villig til å gå ganske langt og tror vi er enig med pårørendegruppen om at vi må finne en løsning hvor vi beskriver det på en slik måte at vi sørger for at det ikke skjer, sier Evensen.

Svein-Erik Figved

Her ønsker pårørendegruppen at Solgrenda skal bygges.

Foto: Elisabeth Tøtte Hansen / NRK

Krever vetorett

Løsninger ønsker pårørendegruppen at kommunen finner også i andre deler av saken. Figved trekker frem kommunens krav om vetorett i alle beslutninger som borettslaget og styret tar som et viktig poeng.

– Det betyr egentlig at kommunen overtar styringen fra dem som skal bo her. Hvilke andre grupper hadde godtatt det når du eier din egen bolig?

Spørsmålet fra Figved sier kommunalsjefen for helse og velferd at kommunen nå er villig til å se på sammen med andre aspekter i saken, og lover at boligprosjektet blir politisk behandlet etter lokalvalget.

Planskisse for boligprosjekt i Horten

Slik kan Solgrenda bli.

Foto: Elisabeth Tøtte Hansen / NRK

I henhold til Gitlesen i Norsk forbund for utviklingshemmede, bør slike temaer løftes til regjeringsnivå.

NRK har vært i kontakt med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, men ingen har kunnet svare på hvor grensen bør gå for hvor mye kommuner skal kunne kontrollere når det gjelder boliger for utviklingshemmede.