2019 VÁLGABOHTOSAT

Romsa ja Finnmárku

Bardu
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

62,9 %
1352 jienat
19,7 %
424 jienat
10,7 %
231 jienat
3,5 %
76 jienat
3,1 %
67 jienat

Gielddastivra

Ná juogadit bellodagat  gieldda­stivrra 19 saji

Grafihkka čájeha čuoggáiguin mo gielddastivra šaddá. Juohke čuokkis dahká ovtta áirasa.

Gielddastivrra sajit maid alde lei stuorámus gilvu

Guovddášbellodat lei hui lahka váldit dás saji: Gurutbellodat

Maid oaivvildit bellodagat?

Guovddášbellodat, das leat eanemus jienat ja ovdána eanemusat dán gielddas. Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid birra:

Guovddášbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Det kan i neste periode bli aktuelt for Bardu å vurdere sam­men­slå­ing med andre kommuner.

Guovddášbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Det er ok å kreve inn eien­doms­skatt hvis det må til for å gi gode vel­ferds­tje­nes­ter.

Guovddášbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Kommunen bør bruke penger på søksmål mot staten om fjerning av sku­ter­løypa på Lei­na­vat­net.

Guovddášbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Det må bli enklere å få fel­lings­til­la­telse på bjørn, jerv, gaupe og ørn.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  3 152 jienastanvuoigatvuođalačča.
70 %leat jienastan
Buot  2 173 jienas ledje 695 ovdagihti jiena, namalassii
32 %ovdagihtii jiena
Buot 2 173 jienas dáppe ledje
23guoros jiena
dáppe ledje
5 listta válggas

Geahča biriid bohtosiid

Geahča kránnjágielddaid bohtosiid

Bardu
Fylkkadikkeválggat