2019 VÁLGABOHTOSAT

Ringsaker

Furnes
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

36,3 %
612 jienat
30,7 %
517 jienat
7,7 %
129 jienat
4,5 %
76 jienat
4,2 %
70 jienat
4,1 %
69 jienat
4,0 %
67 jienat
3,4 %
57 jienat
2,3 %
38 jienat
1,7 %
29 jienat
1,2 %
21 jienat

Eai leat ovdagihtii jienat

Dán siiddu bohtosiin eai leat ovdagihtii jienat go gielddas lohket daid buot oktanagas.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  3 664 jienastanvuoigatvuođalačča.
59 %leat jienastan

Geahča kránnjábiriid bohtosid

Furnes
Fylkkadikkeválggat