2019 VÁLGABOHTOSAT

Nannestad

Sandsnesseter
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

35,8 %
19 jienat
28,3 %
15 jienat
9,4 %
5 jienat
7,5 %
4 jienat
7,5 %
4 jienat
5,7 %
3 jienat
3,8 %
2 jienat
1,9 %
1 jienat
0,0 %
0 jienat
0,0 %
0 jienat

Eai leat ovdagihtii jienat

Dán siiddu bohtosiin eai leat ovdagihtii jienat go gielddas lohket daid buot oktanagas.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  127 jienastanvuoigatvuođalačča.
50 %leat jienastan

Geahča kránnjábiriid bohtosid

Sandsnesseter
Fylkkadikkeválggat