2019 VÁLGABOHTOSAT

Fuossko

Fauske
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

20,5 %
422 jienat
19,7 %
405 jienat
17,3 %
356 jienat
12,3 %
253 jienat
10,6 %
217 jienat
6,8 %
139 jienat
5,5 %
114 jienat
4,4 %
90 jienat
1,7 %
34 jienat
1,2 %
25 jienat

Eai leat ovdagihtii jienat

Dán siiddu bohtosiin eai leat ovdagihtii jienat go gielddas lohket daid buot oktanagas.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  4 853 jienastanvuoigatvuođalačča.
63 %leat jienastan

Geahča kránnjábiriid bohtosid

Fauske
Fylkkadikkeválggat