2019 VÁLGABOHTOSAT

Volda

Hornindal Krins
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

48,9 %
254 jienat
22,4 %
116 jienat
18,7 %
97 jienat
2,9 %
15 jienat
1,7 %
9 jienat
1,7 %
9 jienat
1,5 %
8 jienat
1,2 %
6 jienat
0,6 %
3 jienat
0,4 %
2 jienat
0,0 %
0 jienat

Eai leat ovdagihtii jienat

Dán siiddu bohtosiin eai leat ovdagihtii jienat go gielddas lohket daid buot oktanagas.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  1 009 jienastanvuoigatvuođalačča.
77 %leat jienastan

Geahča kránnjábiriid bohtosid

Hornindal Krins
Fylkkadikkeválggat