2019 VÁLGABOHTOSAT

Samlingslista
Gielddaválggat

Dát lista gávdno dušše..Folldal

Bellodatjienat

11,2 %
111 jienat
40,8 %
404 jienat
38,8 %
385 jienat
9,2 %
91 jienat

Maid oaivvilda Samlingslista?

Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid hárrái:

Samlingslista ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Follvang bør reha­bi­li­te­res og fortsatt brukes til fler­bruks­hus.

Samlingslista lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Folldal bør ha sitt eget nærings­sel­skap, og nærings­sje­fen bør være daglig leder.

Samlingslista lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Det skal være gratis inngang i svømme­hal­len for barn.

Samlingslista lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Folldal er best tjent med å være en del av Nav-sam­ar­bei­det i Nord-Østerdal.

Geahča eará bellodagaid gielddaválgabohtosiid