2019 VÁLGABOHTOSAT

Kvænangen Bygdeliste
Gielddaválggat

Dát lista gávdno dušše..Kvænangen

Bellodatjienat

12,9 %
85 jienat
38,5 %
254 jienat
24,4 %
161 jienat
13,5 %
89 jienat
10,8 %
71 jienat

Maid oaivvilda Kvænangen Bygdeliste?

Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid hárrái:

Kvænangen Bygdeliste ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Kvæ­nan­gen bør vurdere eien­doms­skattboliger for å sikre gode vel­ferds­tje­nes­ter.

Kvænangen Bygdeliste ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Det kan bli aktuelt for Kvæ­nan­gen å vurdere sam­men­slå­ing med andre kommuner.

Geahča eará bellodagaid gielddaválgabohtosiid