2019 VÁLGABOHTOSAT

Bygdalista
Gielddaválggat

Dát lista gávdno dušše..Samnanger

Bellodatjienat

38,1 %
506 jienat
19,2 %
255 jienat
11,9 %
158 jienat
11,3 %
150 jienat
7,3 %
97 jienat
6,5 %
87 jienat
5,7 %
76 jienat

Maid oaivvilda Bygdalista?

Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid hárrái:

Bygdalista lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Sam­nan­ger kommune treng vin­mono­pol.

Bygdalista ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Sam­nan­ger bør gå i lag med andre kommunar så snart høvet byr seg for nye saman­slå­in­gar.

Bygdalista ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Sam­nan­ger må pri­va­ti­sera fleire kom­mu­nale vegar for spara pengar.

Bygdalista ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Sam­nan­ger bør seia ja til vind­kraft for å sikra ein grøn straum­pro­duk­sjon for framtida.

Bygdalista lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Sam­nan­ger bør stilla krav om null­ut­slepp ved etab­le­ring av nye opp­dretts­an­legg i fjorden.

Bygdalista lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Bjørk­heim er det natur­lege vekst­om­rå­det i Sam­nan­ger og bør på sikt bli nytt kom­mune­sen­ter.

Geahča eará bellodagaid gielddaválgabohtosiid