2019 VÁLGABOHTOSAT

By- og bygdelista
Gielddaválggat

Dát lista gávdno dušše..Hamar

Bellodatjienat

34,2 %
5496 jienat
23,1 %
3701 jienat
9,2 %
1470 jienat
8,0 %
1279 jienat
5,3 %
854 jienat
4,6 %
741 jienat
3,4 %
552 jienat
3,3 %
526 jienat
3,3 %
526 jienat
3,2 %
519 jienat
2,4 %
389 jienat

Maid oaivvilda By- og bygdelista?

Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid hárrái:

By- og bygdelista lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Togets dob­belt­spor må følge østlig trasé i Hamar, hvis det ikke blir teknisk umulig eller for dyrt.

By- og bygdelista lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Vel­ferds­tje­nes­ter bør ikke settes ut til private.

By- og bygdelista ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Hamar må aksep­tere at et nytt hoved­syke­hus bygges ved Mjøsbrua.

By- og bygdelista lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Kom­mu­nene på Hed­mar­ken bør slås sammen til en kommune.

Geahča eará bellodagaid gielddaválgabohtosiid