Hopp til innhold

Russisk spesialfartøy ved Nord Stream fire dagar før eksplosjonane

Det russiske spesialfartøyet SS-750 vart i september fotografert nær staden der Nord Stream-røyrleidninga vart sprengd, opplyser Forsvarskommandoen i Danmark.

Gasslekkasje fra Nord Stream-ledningen i Østersjøen

Eit russisk spesialfartøy vart fotografert i nærleiken av der eksplosjonen på Nord Stream 2 skjedde, fire dagar før eksplosjonen, melder den danske avisa Information.

Foto: Svensk kystvakt / AP

Den danske avisa Information skriv at observasjonen av SS-750 skjedde fire dagar før eksplosjonane.

Om bord på skipet var det ein miniubåt av typen AS-26 Priz.

Ein dansk patruljebåt tok 26 bilete av det russiske fartøyet aust for Bornholm 22. september.

– Det er utruleg interessant. SS-750 er eit spesialfartøy konstruert nettopp for undervassoperasjonar, seier den svenske forskaren, Russland-kjennaren og etterretningseksperten Joakim von Braun.

Kastar lys

Jacob Kaarsbo, senioranalytikar i Tænketanken Europa og tidlegare tilsett i Forsvarets Efterretningstjeneste, meiner opplysninga kastar lys over det som skjedde i området i dagane før eksplosjonen.

– SS-750 er det mest interessante fartøyet å få stadfesta. Vi veit at dette skipet har kapasitet til å gjennomføre ein slik operasjon, seier han til avisa.

Information har tidlegare avslørt at den dansken Forsvarskommandoen har 112 bilete av russiske fartøy i området, men det er første gong at forsvaret har stadfesta at det er snakk om det konkrete russiske fartøyet med miniubåten om bord.

Det er førebels ikkje kjent kva dei andre 86 bileta er av.

Sabotasje

Ved slutten av september i fjor vart det oppdaga fire lekkasjar i gassrøyrleidningane Nord Stream 1 og 2 som følgje av eksplosjonar på havbotnen nær den danske øya Bornholm i Austersjøen.

Hovudteorien er at eksplosjonane kom av sabotasje, men det er stadig uklart kva land eller kva gruppering som står bak.

Både Tyskland, Sverige og Danmark har starta etterforsking av eksplosjonen.

Les og: Nå er hele Kystvakten utstyrt med undervannsdroner

En person som styrer X3 ROV med kontroller

SISTE NYTT

Siste nytt