Hopp til innhold

Putin: – Reell mulighet for at atomvåpen tas i bruk

President Vladimir Putin hevder at Russland gjør fremgang i krigen i Ukraina. Han advarer om at krigen kan få en dramatisk opptrapping.

Russian President Putin

Russlands president Vladimir Putin holdt tale om rikets tilstand.

Foto: Mikhail Klimentyev / Reuters

Torsdag ettermiddag holdt Russlands president sin årlige tale, en tale som varte i godt over to timer.

Dette skjer kun få uker før han trolig ganske enkelt vinner presidentvalget.

Vladimir Putin begynte sin tale med å angripe vestlige land og sa at Vesten ønsker å svekke Russland innenfra.

Russlands president Vladimir Putin ankommer Gjestegården 29.februar, 2024, for å holde sin tale om rikets tilstand.

Putin på vei til å holde årets tale.

Foto: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Han sier at Russland må styrke sine vestlige militære områder med soldater og våpen ettersom Finland og Sverige er blitt medlemmer av Nato.

Truet med atomvåpen

Han hevder at Vesten fremprovoserte konflikt i Ukraina, men nå prøver å si at Russland utgjør en fare for Europa.

– De burde etter hvert innse at vi også har våpen som kan treffe mål på deres territorium sa Putin.

– Vesten finner på ting å skremme hele verden med. Det er en reell mulighet for at atomvåpen blir tatt i bruk. Det vil bety å ødelegge hele verden.

– Forstår de ikke det? De har glemt hva krig er, sa Putin.

– Trusselen var veldig tydelig, kommenterer NRKs Jan Espen Kruse.

– Vil skremme Vesten

– Putin rasler med sablene for å avskrekke, sier seniorforsker Julie Wilhelmsen i Norsk Utenrikspolitisk Institutt til NRK.

Wilhelmsen kaller situasjonen for «skummel». Hun påpeker at til nå har krigen i Ukraina vært mellom russiske soldater og ukrainske soldater.

Julie Wilhelmsen.

Seniorforsker i Nupi, Julie Wilhelmsen.

Foto: Heiko Junge / NTB

Utspillet til Frankrikes president Macron nylig om at det ikke kan utelukkes at vestlige land vil sende soldater til Ukraina, endrer situasjonen.

– Det at Putin skremmer med atomvåpen er en del av et dynamisk spill, sier seniorforskeren i Nupi.

Støtte til krigen

–Våre militære avdelinger har fremgang flere steder, de frigjør stadig nye områder. Det er ikke vi som har startet krigen. Det har jeg sagt flere ganger. Vi gjør alt for å stanse krigen, sa Putin.

Presidenten hevder at de fleste innbyggerne støtter hans avgjørelse om å sende flere tusen soldater inn i Ukraina for to år siden.

– Russland vil for alltid minnes sine falne helter, sa Putin og ba om et minutts stillhet.

Russisk soldat i Ukraina

Russisk soldat i Avdiivka i Ukraina 19. februar. De fleste russere støtter krigen i Ukraina.

Foto: AP

Ifølge en russisk spørreundersøkelse er likevel majoriteten av russere imot en ny mobilisering, skriver Russianfield.

En spørreundersøkelse gjort av Levada, viser at tre av fire russere fremdeles støtter invasjonen, men det inkluderer de som «heller mot et ja».

På spørsmål om «helt klar støtte» svarte 53 prosent ja i mars i 2022, mens kun 39 prosent svarte det samme i november 2023.

Samtidig viser data fra Russian Field og Levada at flere russere klart foretrekker fredssamtaler fremfor en videreføring av krigen.

Brannslukking i Kharkiv, Ukraina, etter et russisk angrep.

Brannslukking i Kharkiv, Ukraina, etter et russisk angrep, februar 2024.

Foto: Yevhen Titov / AP

Må føde flere barn

Folketallet i Russland synker med flere hundre tusen hvert år. Den viktigste forklaringen er lave fødselstall. Dette er den største trusselen mot landets sikkerhet, ifølge den nasjonale sikkerhetsstrategien.

Putin sa at det er helt nødvendig å føde flere barn. Han foreslo derfor en rekke støttetiltak for barnefamilier, særlig dem med tre eller flere barn. Det er i dag 2 millioner slike familier i landet.

Marina Nikolaeva med nyfødt baby i Kaliningrad

Putin ba i sin årlige tale russiske kvinner føde flere barn. Bildet viser en kvinne i Kaliningrad, Marina Nikoleva. med sitt nyfødte barn. Bildet er tatt 31. oktober i 2011.

Foto: STRINGER/RUSSIA / Reuters

Putins foreslåtte støttetiltak:

 • Subsidierte boliglån med rente på 6 % skal også gis til familier med bare ett barn. Tidligere var det en forutsetning med to.
 • Familier med to eller flere barn får ekstra skattefradrag. Fradraget pr. barn mer enn dobles fra og med tredje barn.
 • Ordningen med en engangsutbetaling til mødre, «mødrekapital», forlenges til 2030. For første barn er det nå 630.000 rubler (72.400 kroner), for de neste barnene er det mindre.
 • Familier med tre eller flere barn vil få økt adgang til sosial støtte. I fjor fikk 11 millioner mennesker slik støtte, nå skal tallet økes til 13,5 millioner.

2024 er erklært «familiens år» i Russland.

Det er den som sørger for at verdiene overføres fra generasjon til generasjon. Det aller viktigste er å føde barn, å oppdra dem og å videreføre verdiene til vårt store, flernasjonale folk, sa president Putin.

– En annen sivilisasjon enn Vesten

Julie Wilhelmsen mener det at Putins tale fokuserte på familie og barnefødsler, viser presidentens prioriteringer.

– Putin har en slags ideologi der en del av den er ideen om at Russland representerer en annen type sivilisasjon enn Vesten.

– Putin vil vise at Russland er et samfunn der «Gud ikke er død», et samfunn som heiner om familien, sier Wilhelmsen.

Økonomisk suverenitet

President Putin sa at målet er å bli nr. 4 i verden når det gjelder kjøpekraft. I dag er landet nummer fem, ifølge Putin. Det synet er omstridt.

Men det går helt klart langt bedre med russisk økonomi enn mange hadde trodd.

Putin er i valgkampmodus foran presidentvalget 15.–17. mars. Han nevnte en rekke delmål og tiltak for å sikre økonomisk vekst og teknologisk suverenitet i den neste presidentperioden, det vil si fram til 2030.

Putins delmål:

 • Russisk industri skal være blant de 25 mest robotiserte i verden i 2030
 • Det skal åpnes hundrevis av nye bedrifter basert på kunstig intelligens hvert år. Staten setter av penger til å bidra med støtte
 • Staten satser kraftig på å bygge ut infrastruktur, særlig veier og jernbaner. Rutenettet for småfly i regionene skal utvides.
 • Statlig støtte til programmer for å utdanne framtidas ledere. Både private og statlige foretak blir pålagt å invitere unge under utdanning for å sørge for en «profesjonell orientering» tidlig i utdanningsløpet. Private bedrifter må øke støtten til forskning.
 • En rekke ordninger med rimelige lån og fradrag for investeringer skal stimulere små og mellomstore foretak. Ifølge Putin er det 240.000 av dem i Russland.
 • Regjeringen og de folkevalgte blir pålagt å komme med forslag til skatteordninger som stimulerer investeringer
 • Leger og lærere i Arktis og «Det fjerne østen» skal få doblet den ekstra bonusen for ulempen ved å jobbe usentralt og i hardt klima
 • Korneksporten skal økes med 50 % innen 2030.

– Slutt å drikk. Gå på ski!

Putin informerte om at den gjennomsnittlige levealderen i Russland nå er 73 år, men at ønsket er at den blir høyere.

Det planlegges derfor et prosjekt som kalles «Langt og Aktivt liv», og en kamp mot kreft og diabetes.

Som et tiltak for å få et økt antall som regelmessig driver med sport, vil folk som trener kunne få skattefradrag.

Budskapet fra myndighetene er:

– Slutt å drikk, gå på ski.

Putin informerer om at forbruket av alkohol, først og fremst sprit, går nedover, og at dette bidrar til nasjonens helse.

Putin har ikke noe formelt valgkampprogram. Men kinoene i 20 byer hadde åpnet for at folk kunne følge talen om rikets tilstand på storskjerm.

SISTE NYTT

Siste nytt