Hopp til innhold

Ny rapport: Treplanting i stor skala kan ta bort ti års CO₂-utslipp

– Trær er vårt viktigste våpen i kampen mot klimaendringer, sier økologen Thomas Crowther.

En indisk familie planter et tre i New Delhi som en del av treplantingskampanje.

En indisk familie planter et tre i New Delhi som en del av treplantingskampanje i september i fjor.

Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

Ved å plante tusen milliarder trær de neste årene, kan man nøytralisere alle menneskeskapte CO₂-utslipp for de neste ti årene.

Det skriver Thomas Crowther i en ny studie som ble lagt frem i helgen.

Han leder The Crowther Lab ved Den tekniske høyskolen i Zürich, et av Europas mest velrenommerte universiteter.

Ifølge Crowthers oversikt er det rundt 3000 milliarder trær i verden, som til sammen holder rundt 400 gigatonn CO₂ fanget.

Kart som viser hvor jorden er dekket av skog og hvor ny skog kan plantes.

Kart som viser hvor jorden er dekket av skog og hvor ny skog kan plantes. Områder med potensial for ny skog er markert i gult.

Foto: Crowther Lab / ETH Zurich

Forskerne ved The Crowther Lab har kombinert satellittdata og undersøkelser på bakken for å komme frem til at det i dag er 3000 milliarder trær.

Det er over sju ganger så mye som tidligere anslag fra romfartsorganisasjonen Nasa, skriver Independent.

Ved hjelp av de samme metodene har forskerne kommet frem til at det er plass til rundt 1200 milliarder flere trær i verden.

For å få til det må man ta i bruk parker, eksisterende skog og landområder som ikke er i bruk.

Liste over effektive tiltak

Crowther sier at de nye tallene gjør at trær står frem som «vårt viktigste våpen i kampen mot klimaendringer».

Han viser til Projeckt Drawdawn, et prosjekt der forskere fra hele verden ser på hvilke realistiske tiltak som vil være mest effektive for å trekke CO₂ ut av atmosfæren.

I dag toppes listen over de 80 mest effektive tiltakene av bedre kjølesystemer, fulgt bygging av vindmøller, mens skogplanting ligger nede på 15. plass.

Thomas Crowther

- Vi skal ikke plante på bebygde områder eller dyrket mark, bare fraflyttet eller forfalte områder, sier Thomas Crowther.

Foto: ETH Zurich / Peter Rueegg /

Crowther mener at forskningen hans viser at treplanting har potensial til å bli det mest effektive tiltaket.

– Hvis man øker antall trær med ytterligere 1000 milliarder, vil det innebære hundrevis av gigatonn som blir fanget, noe som vil tilsvare minst ti års menneskeskapte utslipp, sier han.

CO₂-Earth anslår at verden som helhet slapp ut snaut 37 gigatonn co₂ i 2017, så hundrevis av gigatonn vil kunne bidra til å redusere global oppvarming.

Biologisk mangfold og klimaendringer

Crowther sier at selv om det ikke er realistisk å plante trær på alle stedene de har identifsisert som mulige, blir treplanting i stadig større grad regnes som viktig for å redde verden.

Forskeren sier at treplanting kan bekjempe begge vår tids største utfordringer, klimaendringer og truslene mot biologisk mangfold.

- Det er en vakker ting fordi alle kan involvere seg. Trær gjør bokstavelig talt folk lykkeligere i byområder, sier Crowther.

SISTE NYTT

Siste nytt