Hopp til innhold

– Ikke problematisk med norske våpenkomponenter i Israel

Det er ikke problematisk at norskproduserte våpenkomponenter havner i Israel, sier statssekretær Gry Larsen. Det er ikke Norsk Folkehjelp og Fagforbundet enige i.

En palestiner ble drept og to ble såret i et israelsk flyangrep mot Gazastripen lørdag kveld.

En palestiner blir hastet til sykehuset etter et israelsk luftangrep på Gazastripen i oktober i år. Norsk Folkehjelp og Fagforbundet vil forhindre at våpen og krigsmateriell produsert i Norge blir brukt i konflikten og ber regjeringen sørge for en mer konsistent norsk våpenpolitikk overfor Israel.

Foto: MOHAMMED SALEM / Reuters

Gry Larsen

Statssekretær i Utenriksdepartementet, Gry Larsen, mener Norge har en god eksportkontroll med forsvarsmateriell.

Foto: Sjøwall

– Norge selger ikke forsvarsmateriell til Israel, sier statssekretær Gry Larsen (AP) i Utenriksdepartementet.

Men det er en sannhet med mange modifikasjoner, mener Norsk Folkehjelp og Fagforbundet. I dag lanserte de rapporten «Norsk våpenhandel og militært samarbeid med Israel», der de tar et oppgjør med Norges samarbeid med israelsk militærindustri.

Omfatter ikke komponenter

Norge forbyr eksport av våpen til Israel på grunn av Israels okkupasjonspolitikk, men smutthullene er mange. Rapporten viser blant annet at norske våpenprodusenter i 2010 solgte krigsmateriell til 18 av de 19 EU-landene som da eksporterte krigsmateriell til Israel, uten at det ble stilt krav om sluttbrukererklæringer som kunne forhindret videresalg.

– Vi kjenner ikke til en eneste sak der norsk materiell har blitt reeksportert fra kjøperlandet til Israel eller til et annet land som vi ikke tillater eksport til, sier Gry Larsen.

Men faktum er at israelske styrker er utstyrt med panservernraketter av typen M-72 og panserbrytende Mk-211 ammunisjon produsert av norske Nammo, heter det i rapporten. Disse skal ha vært benyttet både i Libanon og på Gazastripen de siste årene.

– Ja, men da snakker vi om noe helt annet. Norsk forsvarsindustri selger i stor grad deler og komponenter. Disse komponentene selges til andre land hvor de blir satt inn i et større system. Våpenet er da ikke å regne som et norsk våpen, og da er det reglene i landet hvor våpensystemet er satt sammen som gjelder, sier Larsen.

Israel våpen øvelse

At norskproduserte komponenter til våpen havner i Israel ser ikke statssekretær Gry Larsen noe problem med.

Foto: JACK GUEZ / Afp

Ikke problematisk

Det norske forbudet mot eksport av våpen til Israel gjelder derfor ikke salg av deler til produsenter i land som eksporterer sine våpen til Israel.

– Dette er ikke problematisk fordi dette da ikke regnes som et norsk våpen. Stortinget har enstemmig gått inn for at regelverket skal være slik, påpeker Gry Larsen.

Gry Larsen er ikke enig med Norsk Folkehjelp og Fagforbundet om at dette er uheldig, men viser til at Norge jobber aktivt i internasjonale fora for å sørge for et strengere internasjonalt regelverk for våpensalg.

Vil ha strengere internasjonal avtale

Norge var aktive under forhandlingene om en ny internasjonal traktat for våpenhandel i New York i sommer, men avtalen falt i fisk i siste time da partene mislyktes i å bli enige.

Enn så lenge kommer Norsk Folkehjelp og Fagforbundet med en rekke anbefalinger til den norske regjeringen i rapporten. Noen av disse er statsråden allerede i gang med. Det gjelder både diskusjonen med EU om eksport av forsvarmateriell og forsøket på å få på plass en sluttbrukeravtale. Men å ekskludere israelske våpenprodusenter fra forskningssamarbeidet i EU, og få en klarere sikkerhetspolitisk grenseoppgang mellom Israel og NATO, er ikke aktuelt.

- Israel deltar sammen med andre land i Nord-Afrika og Midtøsten i Middelhavsunionen, som NATO samarbeider med. Det er ikke aktuell norsk politikk at NATO skal frastå fra denne typen samarbeid. Det er fordi vi mener at det åpner for dialog og samarbeid i regionen, sier Gry Larsen.

Israel våpen

Det norske forbudet mot eksport av våpen til Israel omfatter ikke salg av deler til produsenter i land som eksporterer sine våpen til Israel.

Foto: JACK GUEZ / Afp

Avviser kritikken

Norsk Folkehjelp og Fagforbundet etterlyser en mer konsistent norsk våpenpolitikk overfor Israel. Det mener statsråden at vi allerede har.

– Vi har en veldig god norsk eksportkontroll når det gjelder salg av forsvarsmateriell. Norge selger ikke denne typen materiell til land der det er krig eller hvor krig truer. Det betyr at vi heller ikke selger til Israel, sier Larsen.

I rapporten tar Norsk Folkehjelp og Fagforbundet til orde for å innføre et forbud også mot import av forsvarsmateriell fra Israel. De mener det er et paradoks at Norge, som forbyr eksport av våpen til Israel, selv importerer israelsk krigsmateriall som er «stridstestet» i Det okkuperte palestinske området.

– Det er ikke aktuell norsk politikk å ha et generelt importforbud fra Israel. Heller ikke når det gjelder forsvarsmateriell, avslutter Gry Larsen.

SISTE NYTT

Siste nytt