Norske myndigheter i Kongo-samtaler

Helt siden Tjostolv Moland og Joshua French ble fengslet i Kongo i mai 2009 har det blitt jobbet i kulissene for å få dem løslatt. Nå er ambassadør Jon Vea i Kinshasa for å snakke med kongolesiske myndigheter.

Tjostolv Moland og Joshua French under den siste rettssaken i Kisangani.

Det kan bli en løsning på saken til Tjostolv Moland og Joshua French i løpet av kort tid.

Foto: Junge, Heiko / Scanpix

– Jeg ankom akkurat Kinshasa og skal møte representanter for kongolesiske myndigheter, sier Vea til NRK.

– Dette blir spennende

Etter mye frem og tilbake i kulissene skal etter det NRK forstår kongolesiske myndigheter sagt seg villig til å forhandle med norske myndigheter om en avtale om de to dødsdømte nordmennene.

– De vil nå videreføre en dialog som er påbegynt, og det er spennende å se hva som kommer ut møtene, sier deres norske advokat Morten Furuholmen til NRK.

Rune Edvardsen sammen med Tjostolv Moland i Kisangani.

Rune Edvardsen har flere ganger besøkt Tjostolv Moland og joshua Fremch i Kisangani

Foto: Kristian Aanensen / NRK

Tidligere i høst aksepterte ikke kongoleserne avtalen som predikant Rune Edvardsen hadde forhandlet frem på vegne av nordmennene og familien til den drepte sjåføren, Abedi Kasongo.

Kan bli løslatt

En ny og presisert avtale ble sendt tilbake til myndighetene. En avtale de nå har som utgangspunkt for sine samtaler.

Etter det NRK forstår kan samtalene gå i tre retninger.

  • Moland og French kan bli overført til et norsk fengsel, en ren soningsoverføringsavtale.
  • Kongolesiske myndigheter kan kreve at de blir sittende i kongolesiske fengsel en gitt tid, før de overføres til Norge.
  • Eller en siste mulighet er at kongolesiske myndigheter slipper dem fri. Med begrunnelsen at de har gjort opp for seg og har blitt enig med de etterlatte.

Enig med familien

Avtalen som Edvardsen inngikk i september og som ble presisert i oktober, går ut på at enka, Bibiche Olendjeke og barnet hun har med Kasongo, skulle få et hus. Det skulle også Kasongos fem barn fra et tidligere ekteskap få. I tillegg ble familien lovet et pengebeløp. Totalrammen ble sagt til å være på 100.000 dollar.

Rune Edvardsen, som også er i Kongo, bekrefter at den nye avtalen er akseptert av de etterlattes familie og at samtalene mellom norske og kongolesiske myndigheter bygger på denne.

Da en delegasjon, ledet av det norske justisdepartementet, var i Kinshasa i tidlig i september, kom de norske og kongolesiske myndighetene et godt stykke på vei i å avklare de formelle juridiske prosedyrene for en soningsoverføring til Norge.

Betingelsen som ble satt, var at Moland og French ble enige med de pårørende om et rimelig erstatningsoppgjør.

FENGSELSLIVET I KISANGANI

Forholdene i fengselet der Moland og French sitter skal ha blitt verre. Dette bildet er fra i mai i år, da det var forholdvis rolig.

Foto: Junge, Heiko / Scanpix

Det er ikke sendt en delegasjon denne gangen, men ambassadør Vea vil sondere terrenget og lytte til kongolesiske myndigheter. Han ønsket ikke overfor NRK å utdype hvilke forventinger han har til møtene.

– Verre forhold

Soningsforholdene til de to nordmennene skal ha blitt verre de siste månedene, og på sine nettsider utrykker familiene til Moland og French stor bekymring for helsetilstanden for de to.

«Jeg snakket med Tjostolv i går kveld. Forholdene er elendige. Strømmen har vært vekk igjen, det er utrolig varmt og fuktig i cella, rundt 40 grader. Det skrikes og bråkes døgnet rundt. De har doble hørselvern, likevel våkner de i et kjør hvis de i det hele får sove på grunn av varmen. Han sier de har store vanskeligheter med å spise på grunn av varmen, og de har mistet mye vekt. Dette går ikke mye lenger!» skriver Knut Moland.

SISTE NYTT

Siste nytt