Flom fra brevann truer millioner

12.000 dødsfall har allerede blitt knyttet til flomutbrudd ved bresjøer. Breene smelter i raskere tempo enn før, og forskere er bekymret for flere flomutbrudd.

Pastoruri-isbreen

Pastoruri-isbreen i Huaraz, Peru. Smeltingen som skjer her er nå en trussel mot befolkningen som bor i Huaraz, 50 kilometer nedenfor isbreen.

Foto: Rodrigo Abd / AP

Et økende antall mennesker er truet av flom som følge av isbreer som smelter og brister, skriver The Guardian.

Sist uke skrev NRK om at verdens isbreer smelter dobbelt så raskt som for 20 år siden, ifølge ny studie. Studien er den mest omfattende studien av isstrømmer som noen gang er gjort.

Samtidig som planeten varmes opp og breene smelter og trekker seg tilbake, akkumuleres smeltevann og danner innsjøer, ofte som et resultat av at det demmes opp av is eller løsmateriale.

– De vi er bekymret for er de veldig bratte fjelldalene i Andesfjellene og i Himalaya, hvor det er isbreer som trekker seg opp i bratte daler, og store biter kan falle ned i innsjøene, sier professor Stephan Harrison til The Guardian.

Pastoruri-isbreen

Pastoruri-isbreen i Huaraz, Peru. Smeltingen som skjer her er nå en trussel mot befolkningen som bor i Huaraz, 50 kilometer nedenfor isbreen.

Foto: Martin Mejia / AP

Antall bresjøer doblet

Siden 1990 har det blitt dobbelt så mange slike brevann, og allerede eksisterende bresjøer har doblet seg i størrelse, skriver den engelske avisen.

Når disse innsjøene blir større, blir det fare for oversvømmelse, og store masser med flomvann kan få alvorlige følger.

En av årsakene til at noen av isbreene blir definert som potensielt farlige, er fordi det bor mange mennesker nedenfor disse breene, og at det kan bli utbruddsflom. Befolkningstallet nær breene varierer fra noen hundre til hundretusener.

Sentral-Asia og Sør-Amerika er de mest utsatte regionene og er ifølge forskerne flere steder utsatt for ekstrem skade på infrastruktur, og ødeleggelse av hjem og veier.

Sammenhengen mellom økende temperaturer og flomutbrudd fra bresjøer er komplisert, skriver avisen.

Selv om smeltingen og størrelsen på bresjøene kan forklares med menneskeskapte klimaendringer, er de utløsende faktorene for flom ofte ikke reltaterte til klima, skriver The Guardian. De kan skyldes ustabile morenedemninger, jordskjelv, is- eller steinras i sjøen, eller ekstreme mengder nedbør.

1800 mistet livet i flomutbrudd

70 prosent av verdens tropiske isbreer ligger i Andesfjellene i Peru, og de smelter raskt.

Det har ført til flere isbre-relaterte katastrofer de siste tiårene. Den verste fant sted i 1941 da et flomutbrudd bresjøen Palcacocha kostet 1800 mennesker livet.

En studie fra 2016 fant at det har vært minst 1348 registrerte flomutbrudd i bresjøer, 24 prosent hadde en viss samfunnsmessig påvirkning. 12.000 dødsfall blir knyttet til slike flomutbrudd.

Som følge av dette har Peru begynt å overvåke innsjøene og innført tiltak for å øke sikkerheten. Det innebærer å redusere vannstanden i enkelte sjøer, forsterke morenedemninger med betong og kunstige flomløp, og installere varselssystemer.

Nepal er også svært sårbart for flom fra breer. Landet begynte å ta sikkerhet og forebyggingsarbeid på alvor på 80-tallet, etter to alvorlige flommer. I 1999 drenerte Nepal bresjøen Tsho Rolpa i nærheten av Mount Everest, som hadde økt drastisk i volum.

– Flomutbrudd fra bresjøer har blitt anerkjent som en stor utfordring fro Nepal. Tidligere har det også blitt gjennomført tiltak for å redusere risikoen fra enkelte bresjøer, og to sjøer har blitt sikret i Everest-regionen, sier Arun Shrestha ved International Centre for Integrated Mountain Development.

Isbre i Sveits

Rhône-breen er en isbre i de sveitsiske alpene.

Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

SISTE NYTT

Siste nytt