Hopp til innhold

Datterens selvmord knyttes til overtidsarbeid

Japanske myndigheter vil reformere arbeidslivet etter at en ung kvinne tok livet sitt etter å ha jobbet 105 timer overtid på en måned.

Matsuri Takahashi

SELVMORD: Foreldrene til Matsuri Takahashi på en pressekonferanse samme dag som selvmordet ble koblet til overarbeid.

Foto: Ap

Historien om den nyutdannede kvinnen Matsuri Takahashi som tok sitt eget liv etter bare ni måneder i arbeidslivet, har rystet landet som er kjent for en kultur som dyrker knallhardt arbeid.

Den japanske arbeidsministeren har slått fast at 24 åringens dødsårsak var «karoshi», som betyr død som følge av overarbeid.

– Forstår ikke hva du lever for

Takahashi hadde fått jobb i selskapet Dentsu som er ett av de mest prestisjetunge reklamebyråene i Japan.

Den unge kvinnen ble som nyansatt drevet hardt, og i oktober i fjor endte hun opp med 105 timer overtid.

Kvinnen klaget på sosiale medier over at sjefen hennes hadde kritisert utseendet hennes, at hun bare sov tre timer i døgnet og jobbet i helgene.

Den massive arbeidsmengden førte 24-åringen ned i en dyp depresjon, og i januar i år valgte hun å ta sitt eget liv.

– Når du tilbringer 20 timer i døgnet på kontoret og ikke lenger forstår hva du lever for og ikke kan gjøre annet enn å le, skrev Takahashi på Twitter kort tid før hun døde

I forrige måned ransaket myndighetene kontorene til Takahashis arbeidsgiver for å avdekke om selskapet systematisk driver rovdrift på de ansatte.

– Presses til overtid

Japanske arbeidsgivere har til nå kunnet utnytte et smutthull i arbeidsmiljøloven som overlater til arbeidsgiverne å utvise skjønn om hvor mye overtid og hvor mye overtidsbetaling de ansatte bør få.

Kombinert med ettergivende fagforeninger, har det dermed vært lite kontroll med hvor mye japanske arbeidsfolk må jobbe.

– Loven forhindrer ikke at arbeidsgiverne kan få de ansatte til å jobbe uforsvarlig mye, og fagforeningene er også ansvarlige siden de aksepterer at det er sånn, hevder støttegruppa for familier som rammes av overarbeid.

Ifølge gruppen er det vanlig at arbeidsgiverne presser spesielt ferske arbeidstakere til å jobbe mye overtid for å gjøre seg fortjent til jobben.

80 timer i måneden

Statsminister Shinzo Abe har nå igangsatt et storstilt reformarbeid som skal sørge for strengere regulering av overtid.

En gjennomgang av nær 2000 selskaper i oktober viste at én av fire hadde ansatte som hadde jobbet mer enn maksimumsgrensen på 80 timer overtid i løpet av en måned.

Til sammenligning kan norske arbeidstakere jobbe maksimalt 50 timer overtid i samme periode.

Japanerne deler overarbeids-dødsfall i to kategorier. Død som følge av hjerteproblemer knyttet til overarbeid og selvmord som følge av overarbeid.

Fra mars 2014 til samme måned i 2015 ble det registrert 93 selvmord og selvmordsforsøk knyttet til overarbeid. I samme periode døde 96 personer av hjerteproblemer som følge av arbeidsbelastning.

De varslede reguleringene av overtidsbruken vil sannsynligvis møte sterk motstand.

Hardt arbeid og selvoppofrelse er stikkord for den japanske arbeidskulturen hvor ansatte ofte føler de står i takknemlighetsgjeld til arbeidsgiveren som har ansatt dem.

Selskapet hvor Takahashi jobbet har informert sine ansatte om at de heretter vil senke den månedlige overtidsgrensen til 65 timer.

SISTE NYTT

Siste nytt