Hopp til innhold

Nå er den utrydningstruet

Den afrikanske elefanten er rødlistet som truet dyreart. Verst er det for skogselefanten, som nesten regnes som utryddet.

Den afrikanske elefanten er nå utrydningstruet ifølge Verdens naturvernunion (IUCN).

Den afrikanske elefanten er nå utrydningstruet ifølge Verdens naturvernunion (IUCN).

Foto: Jerome Delay / AP

Verdens naturvernunion (IUCN) har oppdatert sin rødliste over truede dyrearter med den afrikanske elefanten.

Før har elefanten på det afrikanske kontinentet blitt sett på som en enkelt dyreart, og den har blitt vurdert som sårbar, men ikke truet.

IUCNs oppdaterte liste skilles nå elefantenslekten fra Afrika til to egne arter– afrikansk skogselefant (Loxodonta cyclotis ) og afrikansk savanneelefant (Loxodonta africana).

Den afrikanske skogselefanten (Loxodonta cyclotis) utgjør rundt 1/3 av alle elefanter i Afrika. Tidligere var den en del av den afkrikanske elefanten, men arten regnes som en egen. Den er nå kritisk utrydningstruet, ifølge Verdens naturvernunion (IUCN).

Den afrikanske skogselefanten (Loxodonta cyclotis) utgjør rundt 1/3 av alle elefanter i Afrika. Tidligere var den en del av den afrikanske elefanten, men arten regnes som sin egen. Den er nå kritisk utrydningstruet, ifølge Verdens naturvernunion (IUCN).

Foto: AMAURY HAUCHARD / AFP

Skogselefanten er spesielt hardt rammet. Antallet har blitt redusert med over 86 prosent de siste tre tiårene.

Den blir nå sett på som kritisk truet, ett skritt unna utryddet.

Stor nedgang

Den nye rødlistevurderingen av begge elefantartene understreker det vedvarende presset som disse ikoniske dyrene står overfor, sier IUCN-leder Bruno Oberle.

For mindre enn 50 år siden var det rundt 1,5 millioner elefanter i Afrika. Den siste storstilte vurderingen er fra 2016 og anslo da bestanden til å utgjøre rundt 415.000.

– Dette er virkelig en kraftig nedgang, sier Benson Okita-Ouma i Save the Elephants. Han sitter også i styret for IUCNs spesialgruppe for afrikanske elefanter.

Den afrikanske savanne-elefanten (Loxodonta africana) er verdens største landbaserte pattedyr. Nå er den også en truet dyreart, ifølge Verdens naturvernunion (IUCN).

Den afrikanske savanne-elefanten (Loxodonta africana) er verdens største landbaserte pattedyr. Bestanden har de siste 50 årene gått ned med minst 60 prosent og er nå rødlistet som truet, ifølge Verdens naturvernunion (IUCN).

Foto: CARL DE SOUZA / Afp

Elefantene kommer ikke til å forsvinne fra Afrika over natten, påpeker han, men understreker at vurderingen som er gjort nå, er et forvarsel om at dyrene trolig vil forsvinne hvis man ikke iverksetter tiltak.

– Dette er en vekker for hele verden om at vi er på vei ned en bratt skråning når det gjelder disse elefantenes levedyktighet, sier han.

Krypskytteri og landbruk

Begge elefantbestandene har gått kraftig ned i takt med at krypskytteri i jakt på elfenben har eksplodert.

Problemet nådde en topp i 2011, men fortsetter å utgjøre en trussel mot elefantbestandene, ifølge IUCN.

Det er elfenben, støttannen til elefanten som krypskyttere er på jakt etter, her vist fram av en ansatt i en nasjonalpark i Zimbabwe i 2016.

Det er elfenben, støttannen til elefanten som krypskyttere er på jakt etter, her vist fram av en ansatt i en nasjonalpark i Zimbabwe i 2016.

Foto: Tsvangirayi Mukwazhi / Ap

Det er en utvikling som National Geographic også viser til.

Okita-Ouma mener det er like ille at den stadig økende ødeleggelsen av elefantenes leveområder krymper, i takt med at mennesker tar i bruk stadig større del av landjord til jordbruk og andre formål.

– Hvis vi ikke planlegger vår bruk av land ordentlig, selv om vi aldri så mye stanser krypskytteri og ulovlige drap på disse dyrene, kommer dyrene fortsatt til å bli indirekte drept som følge av dårlig planlegging av bruk av landjord, sier han.

WWF Verdens naturfonds generalsekretær Karoline Andaur mener verdenssamfunnet må på banen.

11 store hauger med elfenben og nesehorn ble brent i Nairobi i 2016 som et symbol mot krypskyting i landet.

11 store hauger med elfenben og neshorn ble brent i Nairobi i 2016 som et symbol mot krypskyting i landet.

Foto: TONY KARUMBA / Afp

– For å redde elefantene trenger vi større innsats både fra nasjonale myndigheter og det internasjonale samfunnet for å styrke arbeidet med gjenoppbygging og stabilisering av bestandene.

Ulovlig handel med ville dyr og dyredeler må stoppes, sier hun.

Positive trekk

WWF viser til hvordan organisasjonen i samarbeid med lokale myndigheter i Namibia har opprettet verneområder som drives av lokalbefolkningen.

– Lokalsamfunn og urfolk spiller en avgjørende rolle for å ta vare på verdens ville dyr og for at mennesker skal kunne leve i harmoni med naturen, sier Andaur.

Også IUCN understreker den positive betydningen av tiltak for å bevare elefantene.

I noen regnskogsområder i godt kontrollerte bevaringsområder i Gabon og Kongo har skogselefantbestanden stabilisert seg.

- Tellingen av afrikanske elefanter har pågått i flere år, og ventes ferdig i 2023. Allikevel sier tallene at bestanden er kritisk, sier Benson Okita-Ouma i Save the Elephants.

– Tellingen av afrikanske elefanter har pågått i flere år, og ventes ferdig i 2023. Allikevel sier tallene at bestanden er kritisk, sier Benson Okita-Ouma i Save the Elephants.

Foto: Great Elephant Census / Ap

I Kavongo-Zambezi, et område som strekker seg over landegrensene mellom fem land i det sørlige Afrika, har savanneelefantens bestand enten stabilisert seg eller opplevd vekst de siste tiårene.

– Flere afrikanske land har vist de siste årene at vi kan snu nedgangen i elefantbestanden. Vi må samarbeide for å sikre at deres eksempler kan bli fulgt av andre, sier Oberle.

SISTE NYTT

Siste nytt