– Svært sannsynlig at NATO ber Norge om Libya-soldater

Norge kan bli bedt om å sende soldater til Libya i løpet av få måneder, mener eksperter.

Norske soldater i Afghanistan

Norge kan bli bedt om å sende soldater til Libya, mener eksperter. Dette er bilder fra soldater i Afghanistan.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Libya-krigen kan være langt fra over for Norge, til tross for at norske jagerfly har bidratt tungt over landet de siste månedene.

NATO-sjef Anders Fogh Rasmussen

NATO-sjef Anders Fogh Rasmussen kan be om norske bakkesoldater.

Foto: SAUL LOEB / Afp
Kristian Berg Harpviken, PRIO-direktør

PRIO-direktør Kristian Berg Harpviken.

Foto: Kallestad, Gorm / Scanpix
Forsvarsminister Grete Faremo

Dette er å spekulere i en hypotetisk situasjon, mener forsvarsminister Grethe Faremo (Ap).

Foto: Sjur Øverås Knudsen / NRK

Om få måneder kan den norske regjeringen også få spørsmål om de kan sende soldater inn på bakken i Libya, mener eksperter.

– Svært sannsynlig

Forskerne Kristian Berg Harpviken, som er direktør for Institutt for fredsforskning i Oslo, PRIO – og Vegard Valther Hansen, som er seniorrådgiver ved Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI – mener det er svært sannsynlig at dette vil skje.

Begge forskerne mener at krigen i Libya er så fastlåst - og at en politisk løsning er så langt unna - at NATO snart må vurdere mer militærmakt på bakken, hvor Norge vil bli spurt om å være med:

– Norge har jo vært en av de mest fremtredende deltakerne i alliansen som har holdt på med flyangrep de siste månedene. Det betyr at forventningene til at Norge deltar i den videre innsatsen også vil være stor, sier Harpviken.

Valther Hansen peker også på den gode økonomien til Norge.

– Norge er blant landene som har mest romslig forsvarsbudsjett i Europa, samtidig som vi understreker utad at vi følger opp internasjonale forpliktelser i forhold til FN og NATO. Da blir det vanskelig å ikke følge opp, sier Valther Hansen.

– Spesialstyrker og rådgivere

De mener det mest sannsynlige er at NATO i første omgang vil be om norske spesialstyrker, som også kan gi fly og kamphelikoptere viktig informasjon om hvor de skal bombe.

– Hvis opprørerne vinner krigen, kan det senere kan det også bli aktuelt med soldater som kan gi råd til og trene opprørsstyrkene, sier Valther Hansen.

Han understreker at han mener det er lite sannsynlig nå at det vil være aktuelt med en invasjonsstyrke som skal kjempe side om side med opprørerne.

Valther Hansen har mer tro på at norske soldater blir spurt om å være med i en stabiliseringsstyrke, som skal sørge for sikkerheten i utvalgte deler av Libya etter hvert.

Han mener dette kan skje hvis det oppstår en situasjon der Gadaffi er like ved å bli styrtet fra makten - og det oppstår et maktvakuum - hvor NATO vil inn med soldater på bakken for å beskytte sivile.

Han mener at dette gjøres innenfor dagens FN-mandat.

FN-mandat kan avgjøre

Dagens FN-mandat åpner ikke for det som beskrives som en «okkupasjonsstyrke» i Libya.

Forskerne peker likevel på at dette mandatet kan bli endret.

Valther Hansen mener også at dagens mandat åpner for soldater på bakken:

– Hvis hensikten er å beskytte sivile, åpner også mandatet for soldater på bakken, sier han.

Harpviken tror at et større norsk bidrag med soldater på bakken uansett vil avhenge av om NATO får et nytt mandat av FN.

– Regjeringen vil strekke seg

I dag er den norske hæren hardt presset allerede i Afghanistan.

Men forskerne tror uansett regjeringen vil strekke seg langt for å gi NATO det de ber om:

– Norges allianseforpliktelser innenfor NATO er et viktig motiv. Et annet viktig motiv er Norges sterke ønske om å støtte opp om NATO og FN, og støtte opp om internasjonalt samarbeid for fred og sikkerhet, sier Harpviken.

Norges forsvarsminister, Grete Faremo (Ap), mener at dette er å spekulere i en hypotetisk situasjon, selv om Norge støtter gjennomføringen av FNs resolusjon og har sagt ja til en forlengelse av NATO-operasjonen.

– Dette har så langt ikke vært et tema verken i NATO eller her hjemme. Så slik jeg ser det nå er det lite sannsynlig, sier Faremo.

SISTE NYTT

Siste nytt