Amerikanske myndigheter knytter XMRV-virus til ME-sykdommen

I en ny undersøkelse fant amerikanske helsemyndigheter spor av XMRV-viruset i 86 prosent av ME-pasientene som deltok.

ME og Anette Gilje

Amerikanske helsemyndigheter mener nå å ha funnet en sammenheng mellom ME og XMRV-viruset.

Foto: Mediamente (Montasje)

NRK har denne uken satt søkelys på sammenhengen mellom det HIV-lignende retroviruset XMRV og sykdommen kronisk utmattelsessyndrom (ME).

Viruset angriper levende celler i immunsystemet, og aktiveres av infeksjoner og betennelser. Slik blir immunsystemet gradvis brutt ned.

XMRV ble første gang påvist hos prostata-pasienter i 2006. I fjor la doktor Judy Mikovits ved det amerikanske Wittemore-Peterson Neuro-Immune Institute (WPI) fram en studie som viste at 95 prosent av de testede ME-pasientene hadde antistoffer mot viruset i kroppen.

Omstridt

En fersk undersøkelse av norske pasienter viste at to av ti pasienter hadde viruset i kroppen.

Det har så langt vært omstridt hvorvidt det er en sammenheng mellom viruset og sykdommen, og det er heller ikke gitt at XMRV er en utløsende faktor.

Fire oppfølgingsstudier av studien ved WPI klarte heller ikke å bevise en sammenheng, etter at man hadde testet flere hundre ME-pasienter.

Vil vurdere forskningen

Hans Petter Aarseth

Hans Petter Aarseth, divisjonsdirektør for spesialisthelsetjenester i Helsedepartementet

Foto: Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har tidligere avvist forslaget om å ta blodprøver av ME-pasienter i offentlig regi, for å påvise viruset her i landet.

– Foreløpig er det ikke dokumentert godt nok at det er en årsakssammenheng mellom viruset og sykdommen. Derfor kan ikke Helsedirektoratet iverksette tiltak i norsk helsetjeneste basert på funnene, forklarer Hans Petter Aarseth, divisjonsdirektør for spesialisthelsetjenester i Helsedepartementet, til NRK.

Aarseth betegner de nye forskningsresultatene som «spennende og interessante».

Norske fagfolk skal gjennomgå status på forskningsfeltet på en konferanse den 4. og 5. oktober i år. Forskning knyttet til XMRV-viruset, også disse funnene, skal tas opp der, forklarer Aarseth.

– Dramatisk tilknytning

Mandag denne uken kom amerikanske helsemyndigheter, representert ved US Food and drug administration og National institutes of health, med en rapport som viser at XMRV-viruset er påvist hos mellom 80 og 85 prosent av ME-pasientene, melder CNN.

– Dette er en dramatisk tilknytning til kronisk utmattelsessyndrom, men vi har ennå ikke påvist noen årsakssammenheng, sier doktor Harvey Alter ved NIH ifølge Los Angeles Times.

De amerikanske forskerne vil også prøve å komme til bunns i hvorfor enkelte laboratorier har klart å finne store forekomster hos testgruppene, mens andre ikke har funnet noen sammenheng.

Videre forskning

Forskerne håper nå at de i løpet av det neste året skal komme nærmere et svar på hva slags rolle XMRV-viruset spiller for ME-pasienter.

Den amerikanske regjeringen har bidratt med midler til en rekke forskningsprosjekter som blant annet skal se på følgende:

  • Om viruset faktisk er hyppigere representert hos ME-pasienter
  • Om forskerne kan påvise antistoffer mot viruset hos pasientene
  • Om det er mulig å utvikle en standardisert test for viruset
  • Hvor vanlig viruset er i blod, og om det kan smitte gjennom blodoverføring

I helgen tok Laila Dåvøy (KrF) i Helse og omsorgskomiteen på Stortinget til orde for at også Norge bør kaste seg inn i ME-forskningen.

– Norge bør også ta seg råd til å bidra på forskningssiden og skape et kompetansemiljø som ligger langt foran, sa Dåvøy, som også mener det offentlige bør dekke pasientenes utgifter til å få testet seg for XMRV.

Dette beløper seg i dag til rundt 6000 norske kroner, som de må betale av egen lomme.

SISTE NYTT

Siste nytt