Hopp til innhold

– Regjeringen bør gjøre mer for ME-pasienter

Laila Dåvøy (KrF) synes funnene av XMRV-viruset hos norske ME-pasienter er spennende. Nå vil hun at staten skal gå inn med pengestøtte så flere kan få testet seg.

Laila Dåvøy og XMRV-test

Laila Dåvøy mener staten bør betale regningen for ME-pasienter som vil la seg teste for XMRV-viruset.

Foto: Scanpix/Mediamente

Dåvøy som sitter i helse og omsorgskomiteen på Stortinget mener virusfunnene er interessante og etterlyser at norske helsemyndigheter nå går inn med penger i forskningen.

NRK skrev i dag om Anette Gilje som har levd med sykdommen kronisk utmattelsessyndrom siden hun var 26 år gammel.

Gilje var sengeliggende og avhengig av rullestol i 14 år, før hun fikk påvist en rekke infeksjoner og betennelser i tarmen. Ved hjelp av antibiotika og andre medisiner klarte hun å bli merkbart bedre av sykdommen.

To virusfunn i Norge

Gilje har sammen med rundt 30 andre norske ME-pasienter latt seg teste for det såkalte XMRV-viruset i regi av Lillestrøm Helseklinikk.

Det HIV-lignende viruset trigges av andre infeksjoner og betennelser og bryter gradvis ned immunsystemet. XMRV er påvist hos 95 prosent av en gruppe ME-pasienter som ble testet i USA.

Resultatene fra de første 10 prøvene av norske pasientene viser at 20 prosent av de ME-syke hadde viruset i kroppen.

– Staten bør finansiere prøver

– Jeg er veldig glad for det arbeidet Lillestrøm Helseklinikk har gjort for norske ME-pasienter. Det er bra at vi har leger i Norge som tar dette på alvor, sier Laila Dåvøy til NRK.

Hun mener Sosial og Helsedirektoratet har vært trege i å ville akseptere at det kan finnes en sammeheng mellom infeksjoner og ME.

– Vi burde gjort mye mer i Norge og også se på hva som skjer i utenlandsk forskning. Vi trenger ikke finne opp alt her hjemme, sier Dåvøy.

Anette Gilje og Mette Johnsgaard

Anette Gilje (t.v.) har levd med ME siden hun var 26 år gammel. Lege Mette Johnsgaard har organisert virustester av 30 norske pasienter.

Foto: Helge Carlsen / NRK

I dag må ME-pasienter som har villet teste seg for viruset dekke utgiftene selv, men Dåvøy vil når Stortinget starter opp igjen foreslå at det offentlige går inn og tar regninga.

– Norge bør også ta seg råd til å bidra på forskningssiden og skape et kompetansemiljø som ligger langt foran, sier Dåvøy.

– Årsak eller konsekvens?

Vegard Bruun Wyller

Barnelege Vegard Bruun Wyller.

Foto: Ketil Jordan/Alrik Velsvik / NRK

Og det står ikke på viljen hos forskningsmiljøene, ifølge lege dr. med. Vegard Bruun Wyller ved Kvinne- og barneklinikken, Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet.

Han har ledet utredningsgruppen som sto bak Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenestens rapport om kronisk utmattelsessyndrom. Han leder også et ME-forskningsprosjekt rettet mot barn.

– Det handler om finansiering, og det er myndighetenes rolle å finne forskningsmidler, sier Wyller til NRK.

Han betegner det norske funnet av XMRV som interessant:

– Alt som kan øke vår kunnskap om ME er viktig. Men det er veldig viktig å få på plass forskning som bruker kontrollgrupper som kan påvise hvorvidt dette viruset er hyppigere hos ME-pasienter enn hos friske, sier Wyller.

Et annet spørsmål er om hvorvidt XMRV-viruset er en årsak til eller en konsekvens av ME-sykdommen:

– Slik sett blir det vanskelig å trekke for bastante konklusjoner, men det er viktig å teste flere i et større forskningsprosjekt.

–Jeg personlig er skeptisk til at løsningen på hele ME-tilstanden ligger på et enkelt virus. Generelt er det lite sannsynlig at ME har én enkelt årsak, men funnet av XMRV kan være en del av et større puslespill som på sikt kan bidra til å løse ME-gåten, sier Wyller.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger