– Flere i Norge bør lære av Rinkeby

Skolen i Rinkeby i Stockholm slet med enorme problemer knyttet til integrering og innvandring, men er blitt en suksesshistorie. Nå bør flere norske kommuner lære av Rinkeby, mener norsk oppvekstsjef.

Askebyskolan

Over 110 nasjonaliteter går sammen på Askebyskolan, som er barnetrinnet til Rinkebyskolan.

Foto: Laila Bakken / NRK

Oppvekstsjef i Arendal kommune, Roar Aaserud, har selv vært i Rinkeby for å lære og det flere ganger.

– Vi har vært der opptil flere ganger. De har en veldig fin tanke om å se helhetlig på ungdommen. De tar innover seg at det er de samme barna man har der på dagtid og på kveldstid, da må tilbudet være helhetlig, sier Aaserud til NRK.no.

– Fra katastrofe til foregangsskole

Den svenske byen Rinkeby har en høy andel av innbyggere med minoritetsbakgrunn.

«Dette var en skole som i 1989 var nedslitt og vandalisert, katastrofebetegnet og preget av etniske motsetninger, vold, angst og frustrasjon,» skrev nåværende førstelektor ved Høgskolen i Bodø, Leif-Kristian Monsen, da han var med på et forskningsprosjekt ved Nordlandsforskning.

I dag blir skolen kalt «Mirakelet i Rinkeby».

Börje Ehrstrand

Börje Ehrstrand er rektoren som snudde Rinkeby.

Foto: Laila Bakken / NRK

– Skolen gikk fra å ha vært katastrofebetegnet til å bli en foregangsskole som fagfolk og politikere fra alle nivåer og fra inn- og utland besøker for å studere og lære av, sier Monsen.

Det er flere tiltak som har ført til den drastiske endringen:

  • Styrket samarbeid mellom hjem og skole: Hver lærer skal være mentor for en gruppe elever. Mentoren skal holde kontakt med elevenes foreldre, informere dem og holde dem orientert. Ved alle hendelser og episoder av betydning, skal mentor informere foreldrene umiddelbart.
  • Tilbud og funksjoner som kan være til nytte for eleven, som utekontakt, sosialkurator og helsesøster, er blitt overflyttet og fysisk innplassert i skolen.
  • Ansvarliggjøring av elevene: For eksempel skal elever undertegne en antimobbingskontrakt i nærvær av foreldrene og representanter for skolen.
  • Prao (praktisk arbeidslivsorientering): Alle elevene skal i en periode følge blant andre rengjøringsarbeiderne og vaktmesteren på skolen, for å lære hva det innebærer å holde skolen ren.

– Se til Rinkeby

I tillegg er det en idrettshall knyttet til skolen som er åpen også på kveldstid.

Roar Aaserud

Oppvekstsjef i Arendal kommune, Roar Aaserud, har selv vært på studietur i Rinkeby.

Foto: Arendal kommune

– Til og med på julaften er den åpen. Dette kunne norske kommuner ha lært mye av. At norske idrettshaller stort sett er stengt på lørdagskveldene, kan gjøre at ungdommen i stedet drar til byen eller sitter hjemme. I Rinkeby har de et tilbud, både morgen og kveld, sier Roar Aaserud.

Det å knytte relevante tjenester nærmere skolen, og fysisk, er noe Arendal kommune kopierte etter studieturen til Rinkeby.

– Det gjorde vi etter første besøk der. Vi desentraliserte tjenester som barnevernstjenesten, helsesøstertjenesten og PP-tjenesten. Det har vi sett en positiv effekt av ved at de er blitt mer tilgjengelige, sier Aaserud.

Han er ikke i tvil om at flere norske kommuner har mye å lære av den svenske byen.

– Flere norske kommuner burde se til Rinkeby, mener Aaserud.

– Enkle grep

Han får støtte av Leif-Kristian Monsen, som kjenner Rinkeby-modellen godt fra da han forsket på den for ti år siden.

– Det er i utgangspunktet snakk om enkle grep. Men Rinkeby-historien er et bevis på at det enkle er ofte det beste, sier han.

Det avgjørende for suksessen, mener Monsen har vært at foreldrene inkluderes, og at det stilles krav.

– Det er helt opplagt. Ved å involvere foreldrene mye mer, følte de seg ivaretatt. Det var en inkluderingspolitikk. I tillegg skaper det en lagfølelse. Folk må stilles krav til og ansvarliggjøres, sier han.

– Flere norske kommuner burde absolutt se til Rinkeby. Det som skjedde i Rinkeby for skolemodellen ble endret, er det samme som har skjedd i enkelte områder i for eksempel Oslo. Det var nesten ikke én etnisk svenske igjen i området. Nå har de« nye» innbyggerne vært med på en suksess-historie.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt