NRK Meny
Normal

– Nord-Korea holder Sør-Korea som gissel

– Angrep er Nord-Koreas form for kommunikasjon med omverdenen, og det stopper trolig med dette ene angrepet, sier oberstløytnant Palle Ydstebø ved Forsvarets stabsskole.

Røykskyer stiger fra Yeonpyeong

Sør-koreanere ser på røykskyene som stiger fra Yeonpyeong etter det nordkoreanske artilleriangrepet mot øya.

Foto: STR / AFP

Palle Ydstebø

Obsertløytnant Palle Ydstebø.

Foto: Gaute Zakariassen / NRK

Ydstebø tror ikke bare ett, men flere motiver ligger bak dagens angrep på den sørkoreanske øya Yeonpyeong .

– For det første er angrep en vanlig form for strategisk kommunikasjon som Nord-Korea bedriver, beregnet på ulike publikum, sier oberstløytnanten.

Tror lederskiftet har skylda

– Internt har angrepet nok sammenheng med det pågående maktskiftet og tronfølgerprosessen. Det er nødvendig for regimet å beholde inntrykket overfor sitt eget folk at de er kringsatt av fiender, at det er nødvendig å opprettholde atomprogrammet og et ekstremt stort militærapparat, selv om det betyr at landet sulter ut sin egen befolkning, sier Ydstebø.

Les: Tror angrepet skyldes lederskifte i Nord-Korea

– Utad er angrep og militære provokasjoner den eneste formen for kommunikasjon Nord-Kora har med omverden, fordi landet har meldt seg mer eller mindre ut av verden og ikke er representert i internasjonale fora.

– Ut i fra dette har en enkelthendelse som i dag mange funksjoner. Den har nok sammenheng med både atominspeksjonen i forrige uke og den nært forstående militærøvelsen som Sør-Kora og USA holder. Og landet ønsker som vanlig å sende en melding til Sør-Korea og til resten av verden om at de må fortsatt regnes med.

– Sett med et realistisk blikk, er dagens angrep på grensen til en rutinehendelse. Senkningen av marinefartøyet «Cheonan», hvor et førtitalls soldater omkom, var egentlig langt mer alvorlig, sier Ydstebø.

Vil ende i blodbad

Det krangles nå på Korea-halvøya om hvem som startet å skyte først . Den sørkoreanske versjonen er at øya Yeonpyeong ble beskutt og at angrepet ble besvart. Nord.-Korea hevder at det var de som besvarte et angrep.

Les: Sør-Korea: Dette kan vi ikkje tilgi

Uansett, oberstløytnanten ved Forsvarets stabsskole tror det stopper der - på begge sider.

– Begge parter vet hvor grensene går - og begge vet at den andre vet. Det man kaller terrorbalanse.

– For alle vet hva alternativet er: En full krig vil bli svært ille på begge sider, ja rett og slett et blodbad, mener han og utdyper:

– Nord-Korea ønsker ingen eskalering. For selv om de stadig provoserer så vet Nord-Korea at de kommer til å bli knust setter Sør-Korea med USA i ryggen hardt mot hardt. Selv om Nord-Korea har 1,2 millioner soldater, er dette langt fra nok hvis det store trøkket mot staten kommer.

– Samtidig vet Sør-Korea og USA hvilke skader Nord-Korea kan påføre Sør-Korea. For gitt hvordan Nord-Korea har stasjonert sine ressurser, vil de gjøre stor skade på den sørkoranske sivilbefolkningen gjennom artilleriangrep før de eventuelt blir slått ut, sier Ydstebø.

Basert på sovjetmodellen

Nord-Koreas angrepsposisjon mot Sør-Korea bygger på en klassisk sovjetisk militærdoktrine. Landet har plassert ut 700.000 soldater pluss 8000 artilleriskyts - herunder raketter med god rekkevidde og 2000 stridsvogner, vel 150 kilometer innenfor den demilitariserte sonen mellom Nord- og Sør-Korea.

Styrkene, som igjen kan støttes opp med spesialstyrker og fly, står i posisjon for et såkalt strategisk angrep. Man har en stor styrke langt fremme som skal skape gjennombrudd på fiendens område, med en panserstyrke som kommer bakfra og tar seg forbi og videre inn i det strategiske dypet.

Deler av artilleriskytset er plassert i betongbunkere, og er vanskelig for fienden å ødelegge med beskytning eller fra fly.

Selv om et nordkoreansk angrep er dømt til å mislykkes, fordi det sørkoreanske og ikke minst amerikanske svaret vil bli så kraftig, så vil ødeleggelsene i oppstartsfasen blir svært store, ikke minst på sørkoreansk side.

Seoul-området, som er det sterkest befolkede området på hele halvøya, er nemlig innenfor rekkevidde av det nordkoreanske artilleriskytset.

Vil ikke bli tatt på sengen

Sør-Koreas overvåking av den demillitariserte sonen og deler av Nord-Korea er svært omfattende, så det skal godt gjøres at et slikt angrep kommer fullstendig overraskende. Likevel kan altså selve startfasen føre til store ødeleggelser.

– Selv om de er underlegne i samlet militærmakt, kan man si at Nord-Korea holder Sør-Korea som gissel, sier Ydstebø.

For selv om Nord-Korea besitter gammelt og delvis utrangert militærutstyr, og selv om de totalt sett er underlegne, vet USA og Sør-Korea at det kommer til å bli et stygt slag før Nord-Korea er slått.

– Derfor er også de tilbakeholdne i det militære reaksjonsmønsteret. De nordkoreanske angrepene blir besvart med kontrabeskytning og diplomatisk fordømmelse, og så stanser det der, forklarer oberstløytnanten.

Han tror den planlagte militærøvelsen vil gå som normalt, avlyses den eller reduseres vil det bli tolket som et tegn på svakhet og en seier for Nord-Korea.

Fortsetter konfrontasjonspolitikken

Selv om det skulle bli maktskifte i nord, tror oberstløytnant Palle Ydstebø at landets konfrontasjonspolitikk vil fortsette.

– Det har vært justeringer av militærstrategien også tidligere. Men Nord-Korea vil fortsatt være et militærdiktatur, og både militærapparatet og den politiske ledelsen har ikke noe annet styringsredskap enn militærmakt, verken utad eller innad. Så de er gjensidig avhengig av hverandre.

– Regimets overlevelse er prioritet nummer en. Selv en ny leder vil ikke gjøre noe som kan true regimets - og sin egen - posisjon innad.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt