- Vi er i ferd med å snuble halvveis til målet

Utbredelsen av hiv har falt drastisk i de mest utsatte landene. Gladnyheten blir overskygget av at giverlandene nå svikter med pengestøtten, mener Leger Uten Grenser.

Et barn blir testet for HIV

Dette barnet blir testet for hiv på flyktningeleiren Madi Opei i Uganda, fordi moren er hiv-positiv.

Foto: Brendan Bannon / Leger uten Grenser

Utbredelsen av hiv blant unge mennesker har falt med mer enn 25 prosent i 15 av de 25 landene som er mest berørt av aids.

Nedgangen skyldes hovedsakelig at stadig flere unge mennesker omfavner sikker sex, viser en ny FN-rapport fra UNAIDS.

HIV-medisiner

David Langoya får hiv-medisinene sine fra Leger uten Grenser på en klinikk i Madi Opei, Uganda.

Foto: Brendan Bannon / Leger uten Grenser

Samtidig viser en rapport fra den internasjonale hjelpeorganisasjonen Leger Uten Grenser en klar nedgang i midler fra de store fondene som Verdensbanken, UNITAID, PEPFAR og Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria.

Leger Uten Grenser i Norge mener Norge må gi mer til aidskampen og presse de andre giverlandene til å gjøre det samme.

Satser på ny behandlingsmetode

Ifølge FN lever fem millioner unge mennesker i verden med hiv. De unge utgjør også 40 prosent av alle nysmittede.

I Uganda har forekomsten av hiv minsket fra 30 prosent på 1990-tallet til under ti prosent etter en massiv hiv/aids-kampanje. I Kenya har hivforekomsten gått ned 60 prosent mellom 2000 og 2005.

FN-rapporten skisserer også en ny forenklet hiv-behandlingsmetode, «Treatment 2.0», som vil kunne redusere antall aids-relaterte dødsfall drastisk, og som i stor grad kan redusere antall nye hiv-infeksjoner. Metoden innebærer lavere kostnader, redusert belastningen på helsesystemene og forbedret livskvalitet for mennesker som lever med hiv og deres familier.

Modellen antyder at sammenliknet med dagens behandlingsmetoder, vil «Treatment 2.0» kunne avverge ytterligere 10 millioner dødsfall innen 2025.

Rapporten viser også at det er et kritisk behov for at giverlandene opprettholder aids-investeringene, og at rike land bør gi mer.

Frykter tilbakegang

Leger Uten Grenser behandler i dag 160.000 hiv/aids-pasienter i 27 land. De bekrefter at de for første gang ser en nedgang i utbredelsen av hiv.

Nils Mørk

Nils Mørk, informasjonssjef i Leger uten grenser, frykter at givertrettheten får store konsekvenser for hiv-smittede i de mest utsatte landene.

– Vi ser at kampen kan vinnes. Det triste er at den politiske viljen mangler, sier informasjonssjef Nils Mørk i Leger uten grenser til NRK.no.

Han tror nedgangen i pengestøtten fra giverland skyldes enten finanskrisen eller at andre agendaer blir sett på som viktigere å prioritere. Han betegner det som tragisk hvis det svikter nå.

– Vi har medisiner og redskap som trengs, men så svikter viljen. Vi ferd med å snuble halvveis til målet, sier han.

Kampen mot hiv har pågått i over 20 år, og Mørk frykter at konsekvensene blir store dersom finansieringen reduseres nå.

– Behandlingen som blir gitt, gjør at smittefaren minsker. Dersom man slutter med behandlingene, kan vi havne tilbake til der vi begynte.

Leger Uten Grenser legger nå opp et løp frem mot hiv-konferansen i Wien i neste uke og den internasjonale giverkonferansen i oktober, hvor de vil forsøke å påvirke myndighetene til å gi mer.

Arvinn Eikeland Gadgil

Politisk rådgiver Arvinn Eikeland Gadgil i Utenriksdepartementet, sier det er mer enn penger som skal til for å løse problemet med hiv og aids.

Foto: UD

– Mer enn penger

Utviklingsminister Erik Solheims politiske rådgiver, Arvin Eikeland Gadgil (SV), opplyser at Norge gir totalt rundt en milliard kroner i året i pengestøtte til hiv- og aids-kampen, og at de ikke har noen planer om å redusere dette beløpet. Han understreker likevel at det er mer enn penger som skal til for å løse problemet.

– Norge har en veldig klar internasjonal profil. Vi skal gi penger, men det er ikke slik vi skal løse problemet. Det er vel så viktig med politiske løsninger, sier Eikeland Gadgil.

Han trekker frem ungdom og holdningskampanjer som den mest effektive metoden for å forbygge spredning av hiv.

– Vi er opptatt av ungt lederskap, som kan bli gitt gjennom utdanning. De unge står for prevensjonsrevolusjonen, og det er de som er flinkest til å bryte ned fordommer rundt aids. Dette vil bli satt på dagsorden under Wien-konferansen i neste uke, der blant andre Norges egen aids-ambassadør deltar, sier han.

SISTE NYTT

Siste nytt