TV-aksjonen 2014 til Kirkens Nødhjelp

TV-aksjonen for 2014 går til Kirkens Nødhjelp og deres arbeid for å sikre tilgang på rent vann og trygge sanitære forhold i flere land i Afrika og Asia. – Her renner gledestårene, dette er helt fabelaktig! sier generalsekretær i Kirkens nødhjelp.

Kirkens nødhjelp

Kirkens nødhjelp vil sikre vann til mer enn en million mennesker med hjelp fra Norges befolkning og TV-aksjonen 2014.

Foto: Greg Rodland Buick / Kirkens nødhjelp

Anne-Marie Helland

Anne-Marie Helland, generalsekretær i Kirkens nødhjelp.

Foto: Kirkens Nødhjelp

– I dag mangler over en milliard mennesker tilgang til rent vann. Sammen med det norske folk skal vi klare å gi varig rent vann til en million mennesker, sier Anne-Marie Helland, generalsekretær i Kirkens nødhjelp.

Grunnleggende og livgivende

Kirkens nødhjelp har hatt TV-aksjonen tre ganger tidligere, sist i 2001. I sin søknad skriver Kirkens Nødhjelp at bidrag fra TV-aksjonen kan sikre mer enn en million mennesker bærekraftig tilgang til rent vann.

– Rent vann har store ringvirkningner, det holder folk friske. Det gjør blant annet at jenter kan gå på skole, de slipper å bruke tiden sin på å hente vann. Det er grunnleggende og livgivende, at vi fikk TV-aksjonen er helt fabelaktig.

«Vann til en million»

Slagordet som Kirkens Nødhjelp ønsker å bruke i forbindelse med neste års TV-aksjon er «Vann til en million».

– Tilgang til rent vann har også veldig mye å si for vannbårne sykdommer, som kommer med skittent vann. Mange barn dør av vannbårne sykdommer.

– Forstår ikke hvor viktig rent vann er

Kirkens Nødhjelp har i mer enn 30 år utviklet lokale løsninger gjennom bygging av brønner, vannpumper, renseanlegg og sanitæranlegg. Rent vann bidrar også til å forebygge alt fra sykdommer, voldtekter og korrupsjon, skriver Kirkens Nødhjelp i sin søknad.

– De aller fleste mennesker har en vannkvalitet på linje med det vi skyller ned i vasken. Vi klarer ikke å forstå her i Norge hvor viktig rent vann er. dette er kjempeviktig. Vi gleder oss til denne jobben, sier Anne-Marie Helland til NRK.no

15 søkte om å få TV-aksjonen

I alt søkte 15 organisasjoner på TV-aksjonen for 2014. Kirkens Nødhjelp har fått aksjonen tre ganger tidligere i løpet av TV-aksjonens 40 år lange historie. De tre siste årene har TV-aksjonen gått til Norsk Folkehjelp, Amnesty og i år Nasjonalforeningen for folkehelsen.

I år er det Nasjonalforeningen for folkehelsen som skal ha TV-aksjonen for å samle inn penger til tiltak for personer med demens.

TV-aksjonen i NRK kalles også verdens største dugnad i forhold til folketallet. Rundt 100 000 bøssebærere og andre frivillige stiller hvert år opp for TV-aksjonen, som de tre siste årene har innbrakt mer enn 200 millioner kroner hver gang.

Det er Innsamlingsrådet i NRK som behandler søknadene til TV-aksjonen og som tilrår ovenfor kringkastingssjefen hvilken organisasjon som skal få aksjonen.

Søkere TV-aksjonen i NRK 2014:

Søkere TV-aksjonen i NRK 2014

Organisasjon

Slagord

Tema

Tildelt før

Atlas-alliansen

Et nytt liv!

Funksjonshemmede i u-land.

Ja, 2 ganger, Sist i 2002.

 

 

 

 

Digni

Rettferdighet for de svakeste.

Mange forskjellige tema.

Ja, en gang.
I 1982.

 

 

 

 

Fokus

Stå vakt! For kvinner og klima.

Kvinners kunnskap i klimakampen.

Ja, en gang.
I 2005.

 

 

 

 

Frelsesarmeen

Sammen for dem for faller utenfor.

Utsatte folk i inn- og utland.

Ja, i 1995.

Kirkens Nødhjelp

Vann til en million.

Rent vann/ trygge sanitærforhold i u-land.

Ja, 3 ganger. Sist i 2001.

 

 

 

 

Kreftforeningen

Sammen skaper vi håp.

Bedre kreftomsorg for pårørende og pasienter.

Ja, to ganger.
Sist i 1997.

 

 

 

 

Plan Norge

Der barn ikke har det bra, har jenter det verst..

Fattige jenters rettigheter i u-land.

Nei.

 

 

 

 

Redd Barna

Jeg lærer!

Utdanning i Asia, Afrika, Latin-Amerika.

Ja, 3 ganger. Sist i 2003.

 

 

 

 

Redningsselskapet

Alle skal være trygge, alle skal bli reddet.

Styrke beredskapen langs Norges kyst.

Nei.

 

 

 

 

Regnskogfondet

Det er ikke bare skogen som kan forsvinne.

Stanse overgrep mot regnskog-folket.

Ja, en gang. 1996. Sammen med tre andre organisasj.

 

 

 

 

Røde Kors

Helsehjelp – i kryssilden.

Helsehjelp til krigsofre.

Ja, to ganger. Sist i 1993.

 

 

 

 

Norske Kvinners Sanitetsforening

Fredrikkes Kvinnerom.

Hjelp og støtte til voldsutsatte kvinner.

Ja, i 1975.

 

 

 

 

SOS Barnebyer

Gi meg en familie, gi meg en framtid.

Gi barn trygghet og bedre oppvekst i u-land.

Ja, en gang.
I år 2000.

 

 

 

 

Unicef

En aidsfri generasjon.

Forebygge aidssmitte i Afrikanske land.

Ja, en gang.
I 2007.

 

 

 

 

Utviklingsfondet

En framtid uten sult.

Bekjempe sult gjennom bedre matproduksjon.

Nei.