Idebank for oppgaver

Her vil du finne en idebank for oppgaver som kan brukes i undervisningen, med tilhørende kompetansemål.

Oppgavene er inndelt i seks grupper etter tema:

Oppgaver relatert til filmen: Klikk her

Oppgaver relatert til FNs barnekonvensjon: Klikk her

Oppgaver relatert til rus: Klikk her

Oppgave relatert til frivillighet: Klikk her

Oppgaver relatert til å uttrykke følelser: Klikk her

Kreative oppgaver: Klikk her