Tidligere USA-diplomat holdes innesperret av norsk politi

Kvinnen søkte i fjor asyl her i Norge, men skulle etter planen tvangsreturneres til USA før jul. Da motsatte den tidligere diplomaten seg utsendelse og det endte med at politiet fengslet henne på Trandum.

Pass fra USA

Den kvinnelige ex-diplomaten nekter å reise tilbake til USA.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Det var i fjor høst NRK fortalte om den tidligere diplomaten fra USA som hadde søkt asyl i Norge.

Selv hevder hun å være truet i hjemlandet etter en barnefordelingssak med en offiser som jobber i etterretningen.

– Jeg har overlevd mange hevntokter, inkludert to fengslinger uten lovlig grunnlag. Jeg har blitt truet og trakassert, fortalte hun den gang til NRK.

Rømte til Canada

Hun rømte til Norge via Canada fordi hun så at vi her har gode rettigheter for kvinner og barn, og håpet at hun her kunne få hjelp til å få kontakt med sitt eneste barn som nå er hos mannen.

– Her i Norge har kvinner og barn rettigheter i loven, noe som slett ikke er tilfelle i USA, forklarte kvinnen.

Saken har vært svært komplisert, og før jul ble kvinnen flyttet til et mottak i Nord-Norge etter det hun hevder var cyberangrep på alle sine elektroniske gjenstander. Det kvinnen hevder var et cyberangrep blir etterforsket av politiet.

Like før jul ble imidlertid kvinnen pågrepet og skulle returneres til hjemlandet.

– Jeg sov da tre politimenn stormet inn på rommet mitt og begynte å spørre meg om hvor telefonen min var. Det overrasket meg ettersom politiet vet at begge mine iPhoner ble ødelagt i et cyberangrep en måned tidligere, forklarer kvinnen før hun blir avbrutt.

NRK snakker med kvinnen mens hun nå sitter i Politiets utlendingsinternat på Trandum.

Luftegård på Trandum interneringsleir

På et eller annet vis klarte kvinnen å snakke seg av flyet, og nå sitter den tidligere diplomaten i politiets varetekt på Trandum.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

Skapte uro

Hun får knapt snakke med oss, men forklarer at hun den 21. desember klarte å få kontakt med piloten på flyet og fikk snakket seg og tre politibetjenter av med den kunnskapen hun selv besitter rundt diplomati og pilottrening.

– Jeg har 30 sekunder nå, sier hun på telefonen før hun fortsetter å forklare. Jeg fikk ikke snakke med advokat, men jeg vil takke piloten for hans heroiske lederskap, rekker den tidligere diplomaten å si før hun blir brutt.

Hos SAS opplyses det at kvinnen spredte så mye uro og utrygghet blant de øvrige passasjerene at piloten valgte å sette henne av.

Rullebanen i Bodø med nytt dekke. Bodø lufthavn

SAS-flyet sto klart på rullebanen på Gardemoen og var fullsatt. Da klarte kvinnen å stanse avgangen og snakke seg og de tre politibetjentene fra å bli tvangssendt til USA. Det skal være svært sjeldent at slikt skjer.

Foto: Niklas Aune Johnsen / NRK

Satte ny utreisefrist

Politiets utlendingsenhet bekrefter kvinnens historie om at hun har opphold her i landet fram til 18. januar.

«Det er riktig at Utlendingsnemnda – UNE – satte en ny utreisefrist til 18.01.18. Bakgrunnen for dette er at det ble vurdert at hun ikke hadde blitt tilstrekkelig informert om den forrige utreisefristen hennes.

Den nye utreisefristen er likevel ikke til hinder for at personen kan fengsles dersom vilkårene for dette er oppfylt.

Oslo tingrett fant at vilkårene for fengsling var oppfylt i sin kjennelse. Dette ble anket, men lagmannsretten forkastet anken. Saken ble anket videre til Høyesterett, som forkastet anken tirsdag i denne uken.

Det er både i tingrettens og lagmannsrettens kjennelser lagt stor vekt på at kvinnen som søkte om asyl og har fått avslag har vist sterk motvilje mot å returnere til USA.

Når det gjelder videre saksgang kan ikke PU uttale seg om planlagte eller pågående uttransporteringer av politioperative hensyn. Men alle som er innsatt ved utlendingsinternatet kan påregne å bli uttransportert.», opplyser Politiets utlendingsenhet i en e-post til NRK.

Hos den amerikanske ambassaden i Oslo får vi følgende svar på spørsmål om situasjonen:

– Ambassaden er klar over fengslingen av en amerikansk statsborger i Norge. Vi tilbyr våre aktuelle tjenester, inkludert personlige besøk. Vi har ingen flere kommentarer til saken, opplyser ambassaden.

Vera Vikki, advokat forbereder sak

NRK har vært i kontakt med Vera Vikki, som er kvinnens advokat. Hun bekrefter at det fortsatt jobbes med å unngå at kvinnen skal tvangsreturneres til USA.

Foto: Jorun Vang / NRK