Tar ut deler av elgens hjerne for å sjekke den for skrantesyke

Det er travle dager hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim. I fjor ble det påvist to tilfeller av skrantesyke hos elg i Selbu. Nå skal det tas prøver av 800 elghoder for å finne ut om flere dyr er smittet.

elghjerne

Hos NINA skal det den neste tiden tas prøver av 800 elghoder for å finne ut om flere dyr er smittet av skrantesyke.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Det er viktig for å kunne hindre at eventuell sykdom sprer seg. Gjør den det, kan det få alvorlige effekter på hjortedyrbestandene våre, sier veterinær Bjørnar Ytrehus i NINA.

Han står og drar ut lymfeknuter og biter av hjernen til en elg som har blitt felt i løpet av første dag av elgjakta.

Prøvene sendes til veterinærinstituttet i Oslo. Der blir de analysert og sjekket for skrantesyke.

testrer

Prøvene sendes til veterinærinstituttet i Oslo. Der blir de analysert og sjekket for skrantesyke.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

All voksen elg som blir felt i Selbu, Malvik og Tydal skal sendes inn til NINA for undersøkelse. Arbeidet startet tirsdag, og de skal holde på fram til 1. november. I løpet av denne perioden regner de med å sjekke rundt 800 dyr.

Kan bli aktuelt å ta ut hele bestander

Finner de flere elger som er rammet av skrantesyke, kan det få store konsekvenser.

– Da må myndighetene fatte en avgjørelse på om de vil gå inn med drastiske tiltak

vetr

Veterinær Bjørnar Ytrehus i NINA.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

for å forsøke å hindre sykdomsspredningnen. Det kan være snakk om å ta ut hele bestander lokalt, eller redusere bestanden drastisk, sier Ytrehus.

– Dersom vi ikke finner sykdom, eller hvis vi kun finner sykdom i et fåtall gamle tyder, tyder det på at det er snakk om en annen og mindre farlig form for skrantesyke. Da kan vi puste ut og ta det mer med ro, sier veterinæren.

Miljødirektoratet har sendt ut pålegg om at jegere skal ta prøver av alt hjortevilt (rådyr, hjort og elg) under årets jakt i 11 trønderske kommuner. De som ikke jakter i Selbu, Malvik og Tydal, skal selv ta ut biter av elghjernen og sende prøvene til veterinærinstituttet.