Hopp til innhold

Strid om metadon skader fosteret

Rusbehandlere roper varsko om Helsedirektoratets råd til gravide rusmisbrukere om å fortsette å ta metadon under svangerskapet.

Foster

Helsedirektoratet anbefaler at kvinner som går på metadon fortsetter som før når de bli gravide, selv om det går ut over fosteret.

Foto: NRK

metadon

Mors metadoninntak gir store negative følger for fosteret.

Foto: Tone Iversen / NRK
Gravid

Illustrasjonsbilde: Gravide stoffmisbrukere bør få hjelp til å trappe ned på metadon.

Foto: Colourbox.com
Ultralydbilde

Metadon fører til redusert hodeomkrets hos fosteret.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK

Helsedirektoratet mener det ikke er bevist at metadon skader fosteret. Derfor tilrår de at mor fortsetter med metadon under svangerskapet.

NRK har tidligere skrevet om barn som blir født med abstinenser selv etter at moren har halvert metadondosene.

Rammer fosteret

Ifølge fagdirektør Kristin Tømmervik i rusbehandling Midt-Norge utsetter mødre som bruker metadon fosteret for høyere risiko for redusert vekst gjennom svangerskapet.

– Metadon kan føre til at barnet bli født for tidlig og at barnet får lavere fødselsvekt.

– Vi ser også økt forekomst av mindre hodeomkrets.

– Barn født av mødre som går på metadon dør dessuten oftere i krybbedød.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet mener dessuten at barn av LAR-pasienter synes å utvikle atferdsproblemer hyppigere enn barn i normalbefolkningen.

I stedet for heroin

Metadon gis til tunge stoffmisbrukere som deltar i LegemiddelAssistert Rehabilitering LAR. Her byttes heroinen ut med de syntetiske opiatstoffene metadon eller subutex.

Årlig får mellom 30 og 60 kvinner barn mens de er i LAR, i følge tall fra Helsedirektoratet.

Omlag 6000 personer deltar i LAR-programmet i Norge. I underkant en tredel av disse er kvinner.

Trappe ned

Kristin Tømmervik vil i stedet at de gravide skal trappe ned, og aller helst slutte med metadon under svangerskapet.

– Vi har et «føre var»-prinsipp. Medikamenter og illegale midler som ikke har noe å gjøre i fosterlivet skal man selvfølgelig unngå.

– Dette må selvfølgelig også gjelde for metadon og tilsvarende preparater.

Internasjonal forskning

I sine nye retningslinjer for hvordan gravide rusmisbrukere skal tas hånd om er Helsedirektoratet klare på at gravide skal bruke metadon under hele svangerskapet. Hvis ikke er faren stor for at mødrene begynner på heroin.

– Vår hovedanbefaling er at gravide viderefører substitusjonsbehandlingen så lenge de er gravide. Vi mener det er det mest forsvarlige for både mor og barn. Sier avdelingsdirektør Arne Johannessen i Helsedirektoratet.

Johannessen har ledet arbeidet med de nye retningslinjene, og det er internasjonal forskning som ligger til grunn. Han sier det ikke bare er faren for tilbakefall til heroin som begrunner direktoratets linje.

Abstinens hos fosteret

– Vi vet at kvinner som tar metadon får barn med abstinens. Etter fødselen blir slike barn irritable, lysskye, og de skriker mye.

Ingen vet om fosteret får abstinenser i mors liv, dersom mor trapper ned metadonet.

– Vi vet ikke om fosteret får abstinens i mors liv. Vi har ingen kontroll på dette. Det er derfor vi tilrår fortsatt bruk av metadon.

Må øke dosene

For at metadonnivået i kroppen skal bli den samme utover i svangerskapet må moren ta økte doser for å kompensere for det økte væskeinnholdet i den gravide kroppen.

– Hvis en gravid kvinne vil trappe ned, så vil vi svare at vi er usikre på effektene både for henne og fosteret.

Arne Johannessen peker på at disse kvinnene allerede går på metadon når graviditeten blir oppdaget.

Betviler at metadon er årsaken

Helsedirektoratet mener det ikke er etablert forskningsmessig sammenheng mellom metadonbruk og skader på fosteret.

– Det er mange faktorer som påvirker et barns utvikling. Vi har ingen sikre indikasjoner på at det er selve metadonet som fører til disse skadene.

Johannessen sier at direktoratet kan komme til å endre sine retningslinjer dersom det kommer ny forskning som endrer bildet.

– Skulle det komme ny kunnskap må vi vurdere dette på nytt.


(Artikkelen fortsetter nedenfor bildet)

Tallene over barna som fødes av mødre i LAR.

I 2008 ble 56 barn født av kvinner som fulgte LAr-programmet. Det vil si at de fikk Metadon, Subutex eller et annet legemiddel med det syntetiske opiatet buprenorfin.

Foto: Grafikk, NRK Brennpunkt / NRK

Massiv motbør

Dette er stridens kjerne. Overlege og spesialist i klinisk farmalogi Berit Nordstrand mener Helsedirektoratet ikke har dekning for å trekke denne konklusjonen.

Nordstrand er ingen hvem som helst. Hun er medisinsk ansvarlig for LAR i Midt-Norge.

– Direktoratet sammenlikner med studier hvor man stopper metadontilførselen over natta, uten å tilby noe mye annet.

Delte meninger

I høringsuttalelsene til de nye retningslinjene fikk Helsedirektoratet blandede reaksjoner på sin nye anbefaling.

Barneombudet gikk mot å opprettholde metadonbruken under graviditet. Det sammen mente blant andre Blå Kors.

Den norske jordmorforening støttter derimot Helsedirektoratets linje. Det samme gjør Fagrådet innen Rusfeltet i Norge, men de støtter at gravidfe skal tilbys en gradvis nedtrapping.

Splittede miljøer

I flere fagmiljøer har forslaget om fortsatt metadonbruk under svangerskapet skapt intern uenighet. Dette gjelder for eksempåel i Folkehelseinstituttet.

Ekspertene i FHI kunne imidlertid enes om at de gravide skal få tydelig informasjon om farene ved fortsatt netadonbruk, og så valget mellom å trappe ned eller fortsette som før.

«For kvinner som planlegger graviditet bør rådet være fullstendig nedtrapping, før konsepsjon.» skriver FHI i sin høringsuttalelse.

Du finner høringsutkastet og alle høringsuttalelsene på Helsedirektorates hjememsider.

Krevende opplegg

Berit Nordstrand viser til forskning fra USA som viser hvordan dette går dersom de gravide kvinnene forsiktig trapper ned på metadon, med tett oppfølging.

Nå får fagdirektør Kristin Tømmervik og Berit Nordstrand støtte fra et bredt felt fagpersoner innen rusbehandling fra hele landet i kritikken av Helsedirektoratets nye retningslinjer.

– Ingen skam å snu

De to mener Helsedirektoratet heller bør anbefale at de gravide får hjelp til å trappe ned av metadon under svangerskapet, slik det er for alle andre medisiner.

– Det er et generelt prinsipp innefor medisinen at den gravide skal trappe ned inntaket av de medisinene som mor strengt tatt ikke har behov for gjennom svangerskapet.

– Vårt forslag følger den samme tankegangen, sier Nordstrand.

Video nsps_upload_2009_3_25_18_42_34_1650.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Brennpunkt mars 2009: Barn født med metadon-skader

Bør kvinner fortsette å ta Metadon som før når de blir gravide? Skriv din SAKLIGE mening i kommentarfeltet:

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.