Hopp til innhold

Stor nedgang i landbruksbranner – bonden følger temperaturen i fjøset på telefonen

Ny teknologi gjør at det stadig sjeldnere brenner i norske fjøs. En app på telefonen til bonden er en av årsakene.

Storbrann, Steinkjer 2017

BERGET DYRENE: Her brant det kraftig for fire år siden, men ingen dyreliv gikk tapt i Steinkjer.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Gårdbrukerne Erlend Hynne og Lars Anderssen viser fram appen de har på mobiltelefonen.

– Det er montert sensorer i fjøset som måler temperaturer. Vi får temperaturene på mobilen og kan lese av og se, sier de to.

Opplevde storbrann

Begge føler seg tryggere i dag enn de gjorde for fem år siden.

Da sto de to bøndene i Eklo/Jermstad samdrift i Verdal midt oppe i en storbrann. Heldigvis klarte de ved hjelp av gode naboer å berge de 260 kyrne ut fra fjøset i live.

– Det var tragisk det som skjedde, men det viktigste var at vi berget dyrene, sier Lars Anderssen.

Bjørnar og Lars Anderssen

APP: Bøndene Erlend Hynne (t.v.) og Lars Anderssen i Verdal bruker mobiltelefonen for å finne brannfeller i fjøset.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Nytt og sikrere fjøs

Han og kollegene har nå bygd nytt fjøs. Her er alle hensyn tatt med tanke på å skape best mulig brannsikring.

– Vi har gode rømningsveger for dyrene i tilfelle brann skulle oppstå, sier Hynne.

I tillegg er fjøset bygd etter alle kunstens regler med tanke på brannsikring.

37 branner i år

Så langt i år har det vært 37 branner i driftsbygninger i landbruket i Norge som har medført skader for over 100.000 kroner. I bare én av disse brannene gikk dyreliv tapt. Det skjedde da hundre fasaner brant inne i en gård på Sørlandet tidligere i år.

Til sammenligning var det for eksempel hele 170 større branner i driftsbygninger i Norge i 2016.

Ifølge tall fra Landbrukets brannvernkomite har utviklingen på området vært positiv siden 2014.

App brukes som brannsikring i fjøs

OVERSIKT: Appen slår alarm dersom det er fare for brann i fjøset.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Prøver ut ny teknologi

Tilbake i Verdal forteller gårdbrukerne Hynne at de er med på et prøveprosjekt i regi av forsikringsselskapet Gjensidige og EL-watch. Systemet de nå bruker er under utprøving og kan etter hvert bli tatt i bruk av andre gårdbrukere for å forhindre branner.

Ingenting er overlatt til tilfeldighetene.

– Vi har lært at brannalarmer må fungere. Derfor kontrolleres alarmsystemet hvert år, forklarer Lars Andressen.

El-anlegget kontrolleres ved hjelp av termofotografering hvert tredje år.

Termofotograferingen avdekker om det er varmgang noe sted i det elektriske anlegget. Mest utsatt er sikringsskap og elektriske koblingspunkt.

Håvard Bye, brannsjef, Brannvesenet Midt IKS

ROSER BØNDENE: – Det er blitt et veldig stort brannforebyggende fokus i landbruket, sier Håvard Bye. Han er brannsjef i Brannvesenet Midt IKS, i Trøndelag.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Ros fra brannvesenet

Brannvesenet roser landbruksnæringa for den store nedgangen i antall gårdsbranner.

Brannsjef i Brannvesenet Midt IKS, Håvard Bye, tror det er flere årsaker.

– Strengere krav til varslingsanlegg er en årsak. Flere kontroller, fra ulike tilsyn, er en annen årsak, sier Bye.

Han mener det også er positivt at forsikringsbransjen har involvert seg, og nå stiller strengere krav.