Hopp til innhold

St. Olavs Hospital foreslår kutt i psykiatrien

Norsk psykologforening reagerer sterkt på at direktøren ved St. Olavs Hospital foreslår et kutt på 20 millioner innen psykisk helsevern og rus. – Stikk motsatt av hva helseministeren har lovet, sier foretakstillitsvalgt Dag Stormbo.

St. Olavs Hospital

'I budsjettarbeidet hittil er psykisk helsevern og rus holdt unna omstillingskrav. Ut fra den foreliggende situasjon er dette vurdert på nytt og det foreslås at disse bør bidra med 20 mill i 2016.' heter det i brevet fra sykehusdirektør Nils Kvernmo.

Foto: St. Olavs Hospital

I et brev til styret ved St. Olavs Hospital onsdag ettermiddag foreslår administrerende direktør Nils Kvernmo at budsjettet for psykisk helsevern og rus kuttes med 20 millioner kroner.

– Dette har ikke vært drøftet i det hele tatt og går helt på tvers av hva både helseminister Bent Høie og Helse Midt-Norge har lovet, nemlig å satse på dette området, sier Dag Stormbo, foretakstillitsvalgt for Norsk psykologforening og varamedlem i styret ved St. Olavs Hospital.

– Helseministerens gylne regel er at det skal være høyere vekst i psykiatrien enn i somatikken. Vi opprettholder denne ved at vi har mindre reduksjon i psykiatrien enn i somatikken, sier styreleder Milian Myraunet til NRK.

– Må diskutere om vi kan holde psykiatrien skjermet

Myraunet sier Kvernmo bare har sendt et notat som peker på flere muligheter, og forsikrer om at det ikke blir gjort noe vedtak om kutt i torsdagens møte.

Milian Myraunet

Styreleder Milian Myraunet sier direktøren ved St. Olavs kun har pekt på ulikhe muligheter.

Foto: St. Olavs Hospital

– Vi skal diskutere hvorvidt det er mulig å holde psykiatrien skjermet for kostnadsreduksjon i en budsjettprosess som krever at vi reduserer kostnader med 250 millioner kroner i løpet av ett år, sier han.

– Psykisk helsevern og rus er ikke skjermet for kostnadseffektivisering. Men det skal være høyrere vekst i psykiatrien enn i somatikken.

– Høie har vært veldig tydelig

Stormbo sier at tross helseministerens lovnader har det vært kutt så lenge han har vært statsråd.

– Høie har derfor vært enda tydeligere overfor helseforetakene i år om at de skal prioritere psykisk helse og rus. Jeg er derfor veldig overrasket over at St. Olavs nå gjør dette.

Dag Stormbo

Tillitsvalgt for psykologene ved St. Olavs, Dag Stormbo, har bedt tillitsvalgte i styret bidra til å stoppe forslaget.

– Hva kan et kutt på 20 millioner innebære?

– Det kan få alle mulige konsekvenser, fra "ostehøvelprinsippet" til at viktige tilbud nedlegges. Omregnet i stillinger tilsvarer det 30 ansatte, sier tillitsvalgt Stormbo.

– Om de må holde stillinger vakante, redusere temperaturen i bygninger eller utsette vedlikehold kan ikke styret gå inn på. Det er noe ledelsen må ta tak i, sier styreleder Myraunet.

LES: Høie vil styrke psykisk helse

– Adm.dir. prøver hva det skal være

Stormbo reagerer også på at fagorganisasjonene og brukerrepresentanter ikke har fått kommet med innspill i forhold til kuttforslagene.

– Jeg føler at direktøren kommer med et siste liten-innspill, som gjør det umulig å diskutere dette på en god måte, sier han.

– Planen var at vi skulle øke tilbudet neste år, uten å ansette flere. Nå kan det bli slik at vi må øke tilbudet med færre ansatte. Det blir krevende, om ikke umulig.

Stormbo tror ikke direktør Kvernmo ønsker å kutte i rus og psykisk helsevern, men at den vanskelige økonomiske situasjonen gjør at han prøver hva det skal være.

– Han bryter i så fall helt mot føringene som ligger til grunn. Hvis helseministeren aksepterer dette, viser han at han ikke holder løftet sitt.

St. Olavs Hospital

St. Olavs Hospitals budsjett for 2016 skal vedtas i desember.

Siste fra Trøndelag