Smigret over lederspekulasjoner

– Det er jo hyggelig at mange ønsker meg, sier Marit Arnstad til NRK, og roser samtidig Navarsetes beslutning.

Marit Arnstad vil ikke utelukke at hun kan bli ny leder av Senterpartiet, sier hun i et intervju med NRK.

Marit Arnstad er på samvirkelaget for å handle hjemme i Skatval i Stjørdal når NRKs reporter får snakke med henne.

Arnstad gir ros til Navarsete som lørdag åpnet for at hun trekker seg som partileder.

– Det var et klokt og modig valg Navarsete gjorde lørdag, men også nødvendig. Dette gir rom for å starte med blanke ark og velge en ny ledelse, sier Marit Arnstad.

Smigret

Flere har lansert Arnstad som ny leder i Senterpartiet. Arnstad vil i dag ikke utelukke at hun blir den nye lederen i partiet.

Hvor aktuelt er det at du blir ny leder i partiet?

Nå må sentralstyret til Sp drøfte saken i morgen. Så må det settes ned en valgkomité som skal gjøre en jobb før det ekstraordinære landsmøtet til partiet. Da vil det også komme klarhet i både hvem som blir ny leder og om det skal velges et nytt sentralstyre, sier Arnstad.

Hvor smigrende er det at så mange ønsker at du skal bli ny leder i partiet?

– Det er jo hyggelig at mange ønsker meg, men jeg har jo sagt at jeg ikke ser meg selv i en slik posisjon. Det mener jeg fortsatt. Men nå skal vi ikke foregripe noe. Nå må valgkomiteen gjøre en jobb, sier Arnstad.

Men vurderer du situasjonen annerledes nå?

Nei, det er et hypotetisk spørsmål. Jeg tror også sentralstyret i morgen må ta stilling til om det bare er partilederen eller hele sentralstyret som stiller til valg. Det er det ikke tatt stilling til ennå, sier Arnstad.

Trenger raust parti

Marit Arnstad gir ros til Sp-leder Liv Signe Navarsete for det valget hun tok lørdag om å åpne for sin avgang som leder.

– Et klokt og modig valg, men det var nok også nødvendig. Det gir rom for å starte med blanke ark. Vi trenger et part som er raust og lojalt framover, mener Marit Arnstad.

– Hva skal du gjøre de neste månedene fram til det ekstraordinære landsmøtet?

– Jeg skal jobbe med politikk og politiske saker. Det er jo tre måneder til det blir avklart hvilken ledelse partiet får.

Du får tid til å tenke på om du er aktuell som ny leder?

– Vi får alle tid til å tenke på hvordan vi kan bidra til å gjøre partiet politisk sterkere, sier Marit Arnstad.

Liv Signe Navarsete ber om avløsning som Senterparti-leder og ber partiet kalle inn til ekstraordinært landsmøte så snart som mulig.