Hopp til innhold

Har ventet i hundre år – nå får rindalingene snart bli trøndere

Folk i Rindal kan stemme i det trønderske fylkestingsvalget allerede i 2019, ifølge Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Rindal

Trøndelag fylkeskommune og Rindal kommune møttes nylig. (F.v.): prosjektleder Odd Inge Mjøen (Trøndelag fylkeskommune), rådmann Birgit Reisch (Rindal), ordfører Ola T. Heggem (Rindal), plansjef Sivert Dombu (Rindal), leder Anne Marit Mevassvik i Fellesnemnda i Trøndelag, varaordfører Magnar Dalsegg (Rindal) og formannskapsmedlem Line Flåtten (Rindal).

Foto: Trøndelag fylkeskommune

Folk i Rindal kommune i Møre og Romsdal har i snart hundre år ønsket å bli trøndere. Nå blir det fortgang i prosessen.

–Det er bra, vi er utålmodige etter å få på plass det endelige vedtaket, sier Rindal-ordfører Ola T. Heggem (Sp).

Rindal var ikke en del av den store kommune- og regionreformen som ble vedtatt av Stortinget like før sommerferien. Det til tross for at kommunen flere ganger de siste hundre årene, har søkt om å bli trøndere.

Rindal ble ikke foreslått tvangssammenslått, og kommer til å fortsette som egen kommune, men ønsket om å bli en del av Trøndelag i stedet for Møre og Romsdal er fortsatt like sterkt.

– Dette er ikke noe man bare knipser i fingrene og ordner over natta. Det er ganske mange formelle ting som må ordnes, sier ordfører i Rindal, Ola T. Heggem, Senterpartiet.

Ola T. Heggem

Ola T. Heggem, Senterpartiet, er ordfører i Rindal kommune i Møre og Romsdal.

Foto: Torbjørn Tandberg

Det er Stortinget som fatter det formelle vedtaket

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skriver i en e-post til NRK at det ikke lar seg gjøre å få til en endring av fylkesgrensene fra kommende årsskifte, slik Rindal kommune egentlig ønsket. Grensejusteringen blir likevel sett på som mer en formalitet, og kommer til å bli gjennomført.

Departementet vil i tråd med merknaden legge til rette for at Stortinget kan fatte vedtak om en slik fylkesgrensejustering tidsnok til at innbyggerne kan delta i fylkestingsvalget i Trøndelag høsten 2019, skriver departementet.

Kva veg skal Rindal gå?

Fylkesgrensa mellom Trøndelag og Møre og Romsdal kommer til å bli endret.

Foto: John J. Storholt

Valget 2019 foretas etter de nye fylkes- og kommunegrensene

En rekke sammenslåinger er vedtatt fra 1. januar 2020, både for fylker og kommuner.

– Valget høsten 2019 vil gjennomføres som om sammenslåingene allerede er skjedd, slik at alle innbyggere i de nye kommunene/fylkeskommunene vil kunne stille til valg og ha stemmerett til det nye kommunestyret/fylkestinget, skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Ved grensejusteringer som trer i kraft 1. januar 2020 mellom kommuner, og grensejustering mellom fylker der kommuner endrer fylkestilhørighet vil det samme prinsippet legges til grunn, ifølge departementet.

Fra Rindal til Bindal

Rindalingene har lenge hatt et ønske om å bli trøndere, i motsetning til Trøndelags grensekommune i nord, Bindal, som er foreslått tvangssammenslått med Trøndelag, noe de absolutt ikke vil. Under behandlingen av kommune- og regionreformen på Stortinget, foreslo Helga Pedersen (Ap) rett og slett å innlemme Rindal i Trøndelag i stedet for Bindal.

– Rindal har lenge hatt ett ønske om å bli trøndere, og det bør det tas hensyn til, sa Helga Pedersen fra Stortingets talerstol.

– Hvis bare B'en kan byttes ut med en R så er saken løst. Trøndelag får uansett en kommune ekstra, sa Pedersen.

Sammenslåingen som alle ønsker

Tidligere denne måneden møttes politisk og administrativ ledelse i Rindal kommune og kommende Trøndelag fylkeskommune. Det var Rindal kommune som tok initiativ til møtet, for å presentere bakgrunnen for ønsket om å bli trøndere.

To enstemmige fylkesting, altså Fellesnemnda i Trøndelag og fylkestinget i Møre og Romsdal, og begge fylkesmennene støtter søknaden. Dessuten også en enstemmig stortingskomite, altså kommunalkomiteen, og et enstemmig storting ber Regjeringa sette i gang prosessen, slik at vi blir en del av Trøndelag, sier Rindals-ordføreren.

Ønsket om å bli trøndere er ikke nytt. Rindal søkte om overflytting til Sør-Trøndelag fylke første gang i 1923 sammen med Surnadal.

Kommunehuset i Rindal

Rindal består som egen kommune, men bli etter hvert en del av nye, store Trøndelag.

Foto: Trond Vestre / NRK