Hopp til innhold

50 vektere til flere millioner kroner skal sikre trygge helikopterlandinger

Sideruta på en ambulanse ble smadret og én person skadd da et av de nye helikoptrene gikk inn for landing ved St. Olavs hospital. Nå skal staten bruke rundt 15 millioner kroner i året, bare på vektertjenester.

En vekter i signalgul jakke og cap står midt i veien, på et fotgjengerfelt, utenfor St. Olavs hospital. Han holder opp et skilt som signaliserer stopp. Han og andre vektere er hyret inn i forbindelse med de nye Sar Queen-helikoptrene

STENGER AV OMRÅDE: Deler av sykehusområdet stenges av vektere når redningshelikoptre av den nye typen Sar Queen skal lande og ta av fra landingsområdet ved St. Olavs hospital.

Foto: Bjarte Johannesen / NRK

– Dette er ikke en bærekraftig løsning på lang sikt, men det er veldig fint at både departementet, prosjektet og St. Olav er enige om hva som skal til for å ivareta sikkerheten rundt sykehuset.

Det sier direktør ved St. Olavs hospital Grethe Aasved. Onsdag ble en ambulansearbeider skadd under testlanding med de nye redningshelikoptrene ved sykehuset.

Problemet er at det er mye vind fra rotorbladene til de nye «Sar Queen»-helikoptrene.

Strakstiltak ble satt inn med blant annet ekstra vektere for å passe på at folk ikke blir truffet av løse gjenstander.

– Det har gått veldig bra i helga. Vi har seks vektere på jobb på døgnbasis og om lag femti vektere i turnus for å få helikopteret opp og ned, sier Aasved.

Totalt ble det landet med det nye helikopteret fem ganger i 17. mai-helga.

Sar Queen har tatt over beredskapen i hele Midt-Norge etter Sea King.

Også andre steder i landet skal den nye helikoptertypen fases inn.

Men å få til landingene trygge nok, har skapt hodebry for både departement og sykehusledelse.

Frykter samtidige hendelser

I tillegg til at det nå brukes rundt 7 millioner kroner i halvåret bare på vektere, er det ekstra kostnader knyttet til oppbemanning ved AMK-sentralen og også rensing av gatene ved sykehuset hver dag, for grus og gjenstander.

To vektere i signalgule jakker står på veien utenfor St. Olavs hospital. Øverst i bildet ser vi halen på et helikopter. Vekterne er hyret inn i forbindelse med de nye Sar Queen-helikoptrene

INGEN FÅR KOMME NÆR: Dører låses og gatene ryddes før redningshelikopteret lander ved St. Olavs hospital i Trondheim. Helikoptertypen skal ta over beredskap over hele landet på sikt.

Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Hvis man får oppdrag med ambulanse samtidig med at akuttområdet er avstengt i forbindelse med landing med redningshelikopter, kan dette bli en utfordring.

– AMK-sentralen er vant til å håndtere samtidige hendelser. Hver dag lander vanlig legehelikopter cirka tre ganger. Det kan sammenfalle med at redningshelikopter kommer inn. Men nå blir det flere momenter og vi styrker AMK-sentralen, sier Aasved.

Balkonger og uteområder ved flere bygg er stengt av og kan ikke benyttes.

Har vurdert rotorvinden

Sar Queen brukes blant annet i Danmark.

NRK har skrevet flere artikler om hvordan landing med de nye redningshelikoptrene har vist seg å være et stort problem ved sykehus over hele landet.

Lars Jacob Hiim (H) er statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet. Han sier alle helikoptrene som ble vurdert som arvtager for Sea King har kraftigere rotorvind.

– Det er på grunn av bedre kapasitet med hensyn til last og rekkevidde. Sar Queen, som er et av de beste redningshelikoptrene i verden, kan eksempelvis plukke opp 20 personer på en avstand som er nærmere fem ganger lenger enn for Sea King

Lars Jacob Hiim

GÅR GOD FOR VURDERINGENE: Statssekretær Lars Jacob Hiim i Justis- og beredskapsdepartementet sier Sar Queen er et av de beste redningshelikoptrene i verden.

Foto: Emily Louisa Millan Eide / NRK

Han sier testene som er gjort viser at rotorvinden skal kunne håndteres.

– Konklusjonen fra testene var at dette kunne håndteres ved hjelp av prosedyrer og ulike sikringstiltak. Denne konklusjonen er uendret, sier Hiim.

Sea King tar av for Sar Queen ved Ørland flystasjon

VAKTSKIFTE: Sar Queen tar over for Sea King som her letter fra Ørland lufthavn etter nesten førti år i tjeneste i området.

Foto: Ole Andreas Vekve / Forsvaret

Opposisjonen kritiserer

Helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol, sier hun er bekymret for hvordan løsningen for de nye helikoptrene vil bli på lang sikt.

– Det er helt utrolig at det skjer ei ulykke bare timer etter at justisministeren har gitt forsikringer om at dette skal gå veldig greit. Det viser bare at de advarslene ledelsen ved St. Olav har ropt om tidligere, har vært helt reelle.

Sykehusdirektør Grethe Aasved påpeker at med tiltakene som de har satt i gang så er beredskapen like god som tidligere.

– Nå må det sees på hva som vil være løsninger på lang sikt. Å ha femti vektere i turnus i årevis, vil bli dyrt, sier Aasved.

Administrerende direktør for St. Olavs hospital i Trondheim, Grete Aasved.

BEREDSKAPEN ER IVARETATT: Administrerende direktør for St. Olavs hospital i Trondheim, Grethe Aasved, sier beredskapen er ivaretatt ved sykehuset.

Foto: Bent Lindsetmo / nrk

Det er departementet som håndterer utgiften med vekterne.