Ny adopsjonslov kan gi utvidet innsyn

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet arbeider med en utredning som foreslår endring i adopsjonsloven.

Bitte Ovesen

Bitte Ovesen har ikke muligheten til å undersøkte bakgrunnen til sin avdøde mor.

Foto: Privat

NRK skrev torsdag om Bitte Ovesen fra Nord-Trøndelag, som ble nektet å hente ut adopsjonspaprirene til moren sin etter morens død i 2009.

Etter dagens adopsjonslov er det kun adoptivbarnet selv som har retten til å hente ut slike papirer, og i Ovesens tilfelle vil det være umulig å få ny informasjon om sin slektsbakgrunn.

Det er imidlertid mulig at dette vil endre seg snart. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) mottok i oktober i 2014 en utredning om en ny adopsjonslov, som foreslo endringer som vil hjelpe mennesker i Ovesens situasjon.

– Utvidelse er tilrådelig

Regjeringen opprettet i september 2012 et utvalg som hadde som oppgave å vurdere hva adopsjonsloven bør inneholde, og hvilke endringer som bør gjøres.

Utredningen utvalget kom med ligger nå ute som NOU (Norges Offentlig Utredninger) 2014:9. Punkt 21.3.5 i rapporten heter «utvidet adgang for innsyn», der utvalget skriver følgende:

– Den situasjon hvor utvalget ser at det er mest nærliggende med en utvidelse av innsynsretten, er når den adopterte er død og dens etterkommere ønsker innsyn. Flertallet (av utvalget, journ. anm.) har funnet å ville konkludere med at en slik begrenset utvidelse, i tilfeller der den adopterte er død og etterkommer i neste ledd ønsker innsyn, er tilrådelig.

Line Torvik

Line Torvik i BLD sier departementet ser på muligheten for å endre adopsjonloven.

Foto: Barne, likestillings og inkluderingsdepartementet

Er under arbeid

Line Torvik, kommunikasjonsrådgiver i BLD, sier til NRK at departementet nå vurderer rapporten.

– Det har vært en offentlig høring om NOU-en, og arbeidet etter den høringen pågår fortsatt. Foreløpig er det for tidlig å komme med noen konklusjon om eventuelle endringer, sier Torvik.