Anna føler hun mister store deler av ungdomstiden

Ny forskning viser at norsk ungdom opplever mer stress, mindre trygghet og dårligere vennskapsforhold under koronaen. Anna Snøfugl Tenfjord kjenner seg igjen.

Anna Snøfugl Tenfjord

PÅVIRKER HUMØRET: Anna Snøfugl Tenfjord merker hva strenge restriksjoner har å si for humøret i hverdagen.

Foto: Kari Anne Breivik Eldnes / NRK

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi har mistet store deler av ungdomstiden. Så det har vært en påkjenning.

Tenfjord er elev ved Strinda videregående skole i Trondheim.

Hun har som mange andre norske ungdommer fått kjenne på kroppen hva snart ett år med restriksjoner har hatt å si.

– Man kjenner på det at man ikke kan gi en klem til en venn som har det vanskelig.

Påvirker humøret

Hun er heller ikke alene om å føle på at ting er veldig annerledes.

Over 1.200 norske ungdommer i alderen 17 til 19 år har deltatt i en undersøkelse ved NTNU, de målet har vært å finne ut hvordan koronaen har påvirket livet.

Ungdommene har blitt bedt om å fortelle hvordan livet var før pandemien, og hvordan de hadde det tre uker etter nedstengingen 12. mars.

Mer stress, mindre trygghet og trivsel, og dårligere vennskapsforhold, er svaret.

– Jeg merker hva sosial kontakt har å si. Det påvirker humøret, den psykiske helsen og produktiviteten i hverdagen, sier Tenfjord.

Hun savner også de mindre tingene i hverdagen.

– Et vennskap trenger ikke bare å være at man snakker med noen hele tiden. Det handler også om et hei i gangen. Det er det vi har mistet.

Elever ved Strinda VGS

NYE TIDER: Anna Snøfugl Tenfjord, Victor Berg og Isak Dalseg Halseth merker at livet har forandret seg med koronaen.

Foto: Kari Anne Breivik Eldnes / NRK

Viktig forskning

Undersøkelsen viser at 25 prosent av ungdommene vurderer sine relasjoner til kompisene som dårligere enn før koronaen. 30 prosent av ungdommen føler på mindre trygghet.

– Det var veldig viktig for oss å finne ut hvordan barn og ungdom hadde det, sier Jan Frode Haugseth.

Han står bak prosjektet sammen med forskningsgruppa BULKIS (Barn og unges livskvalitet i skole og oppvekst) ved NTNU.

Haugseth mener forskningen viser at man må ta ungdoms utfordringer på alvor i tiden som kommer.

Jan Frode Haugseth

NTNU-FORSKNING: Jan Frode Haugseth står bak forskningen som viser at ungdom blant annet opplever mer stress under koronapandemien.

Foto: Kari Anne Brevik Eldnes / NRK

Annerledes kontakt

Sammen med Anna Tenfjord, møter vi elevene Victor Berg og Isak Dalseg Halseth.

Halseth kjenner seg igjen undersøkelsen. En annerledes skolehverdag, har bidratt til økt stress.

– Alt har endret seg. Det er ganske vanskelig å tilpasse seg en slik situasjon, der alt er uforutsigbart.

Alle ungdommene mener også at vennskapsforhold har blitt satt på prøve. Noen har også mistet kontakten helt med enkelte.

– Det er vanskeligere å kommunisere når man bare skal skrive. Som på Snapchat, så blir det et bitte lite avsnitt der man skal forklare en stor del. Da kan det bli misforståelser, og der er det en risiko for mer konflikt i vennskap, sier Berg.

– Det er selvfølgelig mer ensomt

I undersøkelsen sier også mange unge at de føler seg ensomme. De sier også at det er mye tyngre å kommunisere via skjerm, at de føler seg mer urolige og at de kjenner seg mindre fri.

Enkelte skriver om utrygghet knyttet til egne eller foresattes permitteringer.

Halvparten sier de føler på mer stress, men det er også en del som sier de er mindre stresset.

– Jeg har ikke mistet venner, men det har blitt en annerledes måte å forholde seg til vennene våre. Det blir et annet forhold siden vi må møtes på nettet, sier Rasmus Lien.

Han er elev på Fosen videregående skole i Ørland kommune. NRK møter Lien sammen med medelev Sara Ulset. Begge føler de har klart seg bra gjennom pandemien og at ikke kan kjenne seg igjen i alt undersøkelsen viser.

Men Ulset innrømmer at ting har vært annerledes.

– Det er selvfølgelig mer ensomt, i hvert fall når vi har hatt mer hjemmeskole.

Sara Ulset og Rasmus Lein

OPPTATT AV VENNSKAP: Både Sara Ulset og Rasmus Lien føler de har klart seg godt gjennom pandemien. Men begge savner håndballen og en mer normal måte å møte venner på.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Sammenlignet seg med Sverige

Undersøkelsen er også gjennomført i Sverige.

Også der opplever ungdommen mindre trygghet, trivsel og dårligere vennskapsforhold.

Men en ting skiller norske og svenske ungdommer. På svensk side har mange flere ungdommer hatt mistanke om at de selv har hatt koronaviruset.

– Nesten ingen i det norske utvalget tenkte det, men i Sverige trodde en av fire at de kunne hatt koronaviruset, sier Haugseth.

Mange svenske ungdommer følte også på skam.

– Mange rapporterte at de opplevde en skamfølelse av å være ute i offentligheten. De følte seg uglesett.

Bekymrer elevorganisasjonen

– Vi syns ikke funnene er overraskende.

Det sier leder i Elevorganisasjonen, Kristin Schultz. De snakker jevnlig med norske barn og unge, og har selv fått lignende tilbakemeldinger.

– Isolert i hjemmene sine, distansert fra vennene sine og mange har blitt sendt hjem fra skolene. Så det at trivselen har gått ned og at vennskapsforhold har blitt påvirket, kommer ikke som noe sjokk.

Schultz er bekymret for at koronaen kan få langvarige konsekvenser. Både faglige og sosiale for norske barn og ungdommer.

Hun håper alle tar innover seg at ungdom må følges opp på en god måte.

– Vi har veldig lyst til at dette skal bli tatt mer på alvor og at man snakker om hvordan man skal ta tak i dette når koronaen en dag er over.

Kristin Schultz

MÅ TA GREP: Kristin Schultz mener det blir viktig å ta godt vare på norske ungdommer i tiden etter koronaen.

Foto: Elevorganisasjonen

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 21.01.2022
76 118
Smittede siste 7 dager
230
Innlagte
1 414
Døde
4 306 412
Vaksinerte