Nedgang i narko- og trafikksaker: Politiet må konsentrere seg om vindkraft

– Politiet har undervurdert motstanden mot vindkraft, og hvor langt folk er villige til å gå. Det er en stor overraskelse for oss, sier lensmann i Orkdal.

Tor Kristian Haugan, lensmann i Orkdal, sitter på kontoret sitt.

VINDKRAFT SKAPER UTFORDRINGER: Lensmann i Orkdal, Tor Kristian Haugan, kaller nedgangen i narkotika- og trafikksaker voldsom.

Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Etter at utbyggingen av vindkraft på Frøya startet i april, har både operativt politi og etterforskere fra Orkdal i Trøndelag fått stadig flere oppgaver knyttet til vindkraftmotstand.

Problemet kommer best til syne i politiets statistikk over straffesaker innen trafikk og narkotika.

Dette er saker som politiet selv må opprette, noe de har vært nødt til å nedprioritere de siste åtte-ni månedene.

– Vi har hatt en voldsom nedgang i antall saker. Og det er ikke på grunn av at det ikke skjer straffbare forhold innen nark og trafikk lenger, understreker Haugan.

Voldtekter og overgrep legges aldri vekk

Seksjonsleder for forebyggende og patrulje i Orkdal, Randi Fagerholt, mener det er mer narkotikakriminalitet nå enn i 2018.

Hun synes det er trist at de ikke får jobbet så mye opp mot dette som de ønsker.

Samtidig påpeker Fagerholt at noen straffesaker aldri vil bli prioritert vekk.

– Voldtekter og overgrep mot barn kommer alltid først. Men vi har ikke hatt mulighet til å prioritere narkotika og kriminalitet begått av barn og unge under 18 år.

Politiet, både på Frøya og andre steder i Norge, har vært nødt til å patruljere i områder der det bygges vindkraftverk. De har blant annet brukt mye tid på folk som har oppholdt seg ulovlig i anleggsområder.

Gigantiske vindmøller på Frøya
Foto: Grafikk / NRK

Tilstedeværelse for å skape ro er en én ting. I tillegg har politiet fått en rekke straffesaker knyttet til vindkraftutbyggingen som må etterforskes.

– Det begynte med mindre skadeverk. Deretter har alvorlighetsgraden i straffesakene eskalert, forklarer Fagerholt.

Randi Fagerholt, seksjonsleder for forebyggende og patrulje i Orkdal, sitter på et kontor. Bak henne henger et kart over Frøya.

MÅ NEDPRIORITERE VIKTIGE SAKER: Randi Fagerholt synes det er trist at politiet i Orkdal de siste månedene har vært nødt til å nedprioritere narkotikasaker og arbeid knyttet til ungdomskriminalitet.

Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Mer og mer alvorlig

Konflikten mellom motstandere og tilhengere av vindkraft, er betent flere steder i Norge. Vindkraftforkjempere melder om dødstrusler fra motstandere.

Politiet i Orkdal kan bekrefte at konfliktnivået er høyt. I mai begynte de å etterforske en sak hvor en ansatt i Trønderenergi hevdet at en vindkraftmotstander truet henne av veien da hun kjørte fra jobb på Frøya. Motstanderen ble i januar dømt til fengsel for skremmende atferd.

Og så sent som sist uke, natt til lørdag, brant en gravemaskin til tre millioner kroner på Frøya.

– Det er stor forskjell på dette, og på å klippe i stykker i gjerder, påpeker lensmannen.

Brann i gravemaskin i vindpark Frøya

BRANN: En gravemaskin ble totalskadd etter en brann på anleggsområdet på Frøya i forrige uke.

Foto: Ronny Teigås

Stig Tore Laugen er kommunikasjonsdirektør i Trønderenergi, selskapet som er utbygger på Frøya.

– Vi er veldig takknemlige for den jobben politiet har gjort og gjør for å sikre at demokratisk vedtak kan gjennomføres. Det er samtidig trist og leit at politiet må bruke ressursene sine på saker rundt vindutbygginger. Vi skulle svært gjerne sett at det ikke var behov, og håper at politiet fremover kan bruke ressursene sine på helt andre saksområder, sier Laugen.

Ingen tatt etter gravemaskinbrann

Politiet mener gravemaskinen ble påtent. Dette blant annet fordi det brant på to steder. Det skal ha vært 100 meter mellom arnestedene.

Over 30 personer er avhørt i saken. Politiet har foreløpig ingen mistenkte, og ber om hjelp fra publikum.

– Dette er én av sakene vi har fullt trykk på, konstaterer Haugan.

Han tror oppklaring av slike saker kan bidra til å forebygge nye lovbrudd.

Men brannen, og de andre straffesakene knyttet til vindkraft, har skapt et etterslep på etterforskning.

Lang kø av saker som må etterforskes

Etterslepet skyldes ikke utelukkende vindkraft, men det er en viktig grunn.

Forferdelig synd, sier seksjonsleder Fagerholt:

– Dette kan føre til at folk får mindre tillit til politiet.

Men hvorfor politiet egentlig prioritere vindkraft, når de mener andre saker er viktigere?

– Situasjonen er blitt spesiell der ute, fordi omfanget er blitt stort over så lang tid. Det som skjer rammer veldig mange, sier Fagerholt.

Lensmann Haugan forklarer det med at vindkraftutbyggingen på Frøya er lovlig. Og at når lovlig virksomhet stoppes, er utbyggerens eneste mulighet å be politiet om hjelp.

– Hvis folk skal kunne hindre bedrifter i å gjøre jobben sin, får vi lovløse tilstander i Norge, sier han.

– Overreaksjoner av politiet

Eivind Salen er styreleder i Motvind Norge. De kjemper mot utbygging av vindkraft i Norge.

I fjor hadde de landsmøte på Frøya. Ifølge styrelederen skulle landsmøtet på befaring der hvor anleggsarbeidet pågår, da politiet jagde dem vekk. Salen ble sjokkert.

– Vi måtte være ute på veien for å spise pølsa. De tok også personalia av folk som hadde parkert bil. Vi oppfattet det som overreaksjoner av politiet.

Argumentet om oppholdsforbud er ikke godt nok, mener han, i og med at dette var en lørdag og dermed pause i arbeidet.

Aksjonsleder for Nei til vindkraft på Frøya, Eskil Sandvik, er tydelig på at politioppbudet på Frøya «ikke henger på greip». Og han er fast bestemt på at aksjonistene ikke kan lastes for at politiet må nedprioritere viktige oppgaver.

– Jeg mener at de faktisk har valgt det selv.

Politiet rydda vindkraftleiren på Frøya

TRAVEL SOMMER: Politifolk fra Orkdal brukte store deler av sommeren på Frøya. Bildet er tatt i juli.

Foto: Syver Lie Rønningen, Hitra-Frøya / NRK

Skiller seg fra andre steder i landet

At noen straffbare handlinger ødelegger for alle aksjonister, synes Sandvik er urettferdig.

– Det er lovlige demonstrasjoner, hvis du ser bort ifra enkelte episoder som ingen vet hvem som har gjort.

Eivind Salen i Motvind Norge mener situasjonen rundt vindkraft i Trøndelag skiller seg drastisk fra andre steder i landet.

– På Frøya har det skjedd et eller annet med kommunikasjonen og prosessen. Folk føler seg overkjørt. De føler at de ikke har noe annet å gjøre enn å protestere. At situasjonen er slik, er et ganske sikkert tegn på at noe alvorlig galt har skjedd i norsk forvaltning.

Motvind Norge tar avstand fra trusler, sabotasje og hærverk.