– Dette har jeg jobba for i 14 år

Både fylkesordfører Tore O. Sandvik og fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik var strålende fornøyde etter at begge fylkestingene i Sør- og Nord-Trøndelag gikk inn for å slå seg sammen.

Fylkestingene i Nord- og Sør-Trøndelag har vedtatt å søke Stortinget om å slå seg sammen til ett felles fylke under navnet Trøndelag.

– Dette har jeg jobba med i 14 år, så for meg er dette en historisk dag. Det er en gledens dag og jeg tror det er en dag som vil gi ringvirkninger utenfor Trøndelag, sier fylkesordfører i Sør-Trøndelag, Tore Sandvik.

Like etter klokka 11:45 gikk de to fylkestingene innn for å søke Stortinget om å få slå seg sammen til én region.

Av de 43 representantene i sør, stemte 41 ja til å slå seg sammen med Nord-Trøndelag. Kun representanten fra Rødt og én av Fremskrittspartiets representanter stemte imot.

I et møterom ved siden av, hadde fylkestinget i Nord-Trøndelag sitt fylkesting. Der har uenigheten om sammenslåing vært langt mer tydelig og det kom også fram under avstemmingen. Der stemte 21 av 35 representanter for å slå seg sammen med sør-fylket.

– I Nord-Trøndelag har det vært en tøff debatt, en tøff kamp. Det å kunne stå her i dag og vite at dette vedtaket er gjort, kjennes godt. Nå er vi klar for å gå videre og gjøre jobben med å bygge Trøndelag som én region, sier fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik til NRK etter vedtaket.

Votering for å slå sammen fylkene

Her stemmer fylkespolitikerne i Sør-Trøndelag for å slå seg sammen med naboen i nord.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Ønsker bredt samarbeid

Klokka 1330 har Kommunal- og moderniseringsdepartementet innkalt begge fylkestingene til et felles møte på Stiklestad. Der vil blant annet statsråd Jan Tore Sanner være tilstede.

Etter dagens møter, så vil de to fylkestingene sende inn en søknad til Stortinget om å få slå seg sammen til én region. Så starter arbeidet med å bygge opp en ny fylkeskommunal struktur.

– Nå blir det dugnad framover. Nå ønsker vi å ha en bred samling for å bygge den nye regionen. Vi ønsker å ha med en bredest mulig alliase av partier, sånn at vi sammen kan lære oss å bli kjent. Vi må danne oss et grunnlag for å bygge den nye regionen og ha politikk for det, sier Sandvik.

Det skal de gjøre ved å etablere ei såkalt fellesnemd. Den vil bestå av de to fylkestingene. I tillegg skal noen av avgjørelsene delegeres til at arbeidsutvalg. Den skal bestå av 15 personer.

– Jeg mener at det er viktig at også flest mulig partier er representert, både i arbeidsutvalget og får delta i prosessen framover. Dette skal ikke være en partipolitisk kamp, men et felles prosjekt for politikerne i Trøndelag, sier Mevassvik.

Dersom alt går som de politiske lederne ønsker, så er Trøndelag én region fra og med 1. januar 2018.

Følelser etter vedtak om sammenslåing

Anne Marit Mevassvik får en klem etter at fylkestinget i Nord-Trøndelag gikk inn for å slå seg sammen med nabofylket i sør.

Foto: Eivind Aabakken / NRK