Borten Moe kan bli skjøvet ut i kulda

Marit Arnstad vurderer å ta ledervervet i Senterpartiet – hvis Navarsete går av. Det kan bety slutten for Ola Borten Moe i ledelsen, mener redaktør.

Ola Borten Moe

Ola Borten Moe kan forsvinne fra Senterpartiets toppledelse dersom Marit Arnstad blir leder, mener politisk redaktør John Arne Moen i Trønder-Avisa.

Foto: Skaug, Thomas Rasmus / SCANPIX

Det har stormet rundt partileder Liv Signe Navarsete, som nylig åpnet for å trekke seg. Derfor har spekulasjonene vært store om hvem som skal ta over stafettpinnen.

I lang tid har Marit Arnstad sagt nei på spørsmålet om hun er villig til å ta over ledervervet i Senterpartiet. I dag sa hun til VG at hun ikke utelukker jobben.

Politisk redaktør John Arne Moen i Trønder-Avisa sier til NRK at hvis Arnstad blir ny leder, spøker det for Ola Borten Moe sin posisjon i partiet.

John Arne Moen, politisk redaktør, Trønder-Avisa

Politisk redaktør John Arne Moen, Trønder-Avisa

Foto: NRK

– Det er ikke plass til to trøndere i toppledelsen i Senterpartiet, sier Moen.

Han har fulgt partiet tett i flere år og mener at hvis Arnstad blir innstilt til ledervervet, så må Borten Moe finne seg noe annet å holde på med.

– Hvis Arnstad blir leder, er det helt naturlig at Trygve Slagsvold Vedum eller noen fra vestlandet eller Nord-Norge blir nestleder. Det er helt naturlig, sier Moen.

– Må ha tillit

Ola Borten Moe er klar på at han ønsker å fortsette som nestleder, men innser at han trenger partiets støtte.

– Det er en forutsetning for meg at hvis jeg skal få fortsette som nestleder, er jeg avhengig av partiets tillit. Det er jeg glad for å få kartlagt nå, sier Borten Moe.

Nå skal partiet kalle inn til ekstraordinært landsmøte. Borten Moe skjønner at det stormer rundt partiet for tiden, og innrømmer at det er en krevende tid. Likevel står han på sitt kandidatur.

Marit Arnstad

Marit Arnstad åpner for å bli leder i Senterpartiet.

Foto: Mette Moslet Kjesbu/NRK

– Jeg har sagt at jeg ønsker å fortsette. Men landsmøtet står fritt til å velge hvem man vil til de ulike posisjonene. Jeg må finne meg i at mitt kandidatur blir vurdert og veid av alle våre lokallag og fylkeslag, sier han.

Ikke bare landbruk

Mange forventer at det blir store endringer i tiden fremover. Politisk redaktør John Arne Moen i Trønder-Avisa mener at partiet blir mer slagkraftig dersom Arnstad tar over stafettpinnen.

– Hvis Marit Arnstad tar over som leder i Senterpartiet vil det igjen bli et maktparti. Hun er ikke knyttet opp mot landbruk eller regioner, hun er en bredere politiker som kan løfte partiet videre, sier han.

Blanke ark

Arnstad selv sier til NRK at hun roser partilederen for å åpne for tidligere avgang.

– Det var et klokt og modig valg Navarsete gjorde lørdag, men også nødvendig. Dette gir rom for å starte med blanke ark og velge en ny ledelse, sier Marit Arnstad.

– Hvor aktuelt er det at du blir ny leder i partiet?

– Nå må sentralstyret til Sp drøfte saken i morgen. Så må det settes ned en valgkomité som skal gjøre en jobb før det ekstraordinære landsmøtet til partiet. Da vil det også komme klarhet i både hvem som blir ny leder og om det skal velges et nytt sentralstyre, sier Arnstad.

Jenny Klinge sier at både Trygve Slagsvold Vedum og Marit Arnstad er begge utmerkede lederkandidater