Hopp til innhold

Lang kø for spesialundervisning

Flere elever må vente i over et halvt år før de vet om de kan få tilbud om spesialundervisning.

Skole og undervisning

Riksrevisjonen slakter den lange behandlingstiden for elever som ønsker spesialundervisning. Å måtte vente over seks måneder på svar er for lenge, mener de.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

Antallet elever som får spesialundervisning øker. Det samme gjør ventelista for å få et tilpasset undervisningstilbud.

Enkelte kommuner i Nord-Trøndelag bruker over et halvt år på å behandle én enkelt elevs søknad om hjelp.

– Jo, det er for lang tid å vente, sier Tore Haugnes, som er seniorrådgiver hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Han forteller at de tre største kommunene i fylket er verstingene, med behandlingstider som strekker seg langt over grensa for det som er anbefalt.

– Har ofte behov for rask avklaring

Riksrevisjonen har satt en veiledende grense på tre måneder for en slik saksbehandlingstid, men de fleste kommunene i landet sliter med å holde fristen.

– Vi synes det er uheldig, sier Helge Strand Østtveiten i Riksrevisjonen.

Han mener saksbehandlingstider som strekker seg over tre måneder ikke holder mål, og er bekymra for hvilke konsekvenser det kan ha for elevene.

– Seks måneder blir veldig lang tid. Ofte er dette saker av en slik karakter at den enkelte elev trenger tiltak relativt raskt, og da blir det veldig uheldig med en såpass lang behandlingstid, sier Østtveiten.

Har få sanksjonsmuligheter

Hos fylkesmannen forteller de at de har få muligheter til å korte ned ventetiden.

– Denne tremånedersfristen er ikke fundert i selve loven. Det er en anbefaling, og vi har ikke noen særlige sanksjoner i forhold til om det blir fire, fem eller seks måneder, sier seniorrådgiver Haugnes.

Likevel er det et problem som de er klar over, og som de ifølge Haugnes prøver å gjøre noe med.

– Dette er noe vi jobber med hele tiden, lover han.