Hopp til innhold

Kommune kurser utviklingshemmede i seksualliv

Behovet er stort for seksualundervisning blant utviklingshemmede, ifølge eksperter. Nå har en kommune i Trøndelag påtatt seg ansvaret, og ønsker å dele kunnskapen med resten av landet.

Seksualkurs i Verdal

Både ansatte i Verdal kommune og utviklingshemmede har deltatt i kurset om seksualliv.

Foto: Julie Haugen Egge/NRK

I Verdal har de siden 2015 jobbet med å lage et kurs i seksualliv for utviklingshemmede, og i november i år kunne de seks første deltagerne få undervisning i temaet.

I løpet av tre dager har kurset tatt for seg ulike temaer som pubertet, grensesetting, sex alene og sex med andre.

Illustrasjon fra seksualundervisning

Med illustrasjoner og filmer har deltagerne fått innblikk i ulike aspekter ved seksualliv.

Foto: Eivind Aabakken/NRK

– Jeg synes det er veldig bra at vi får et slikt kurs og at vi kan snakke mer åpent om dette temaet. Sånn i samfunnet så føler jeg at dette er litt tabu, sier kursdeltager Kim Roger Bye Enge.

Målet er å rette oppmerksomheten mot temaet for ei gruppe som ofte ikke får den opplæringa som er nødvendig.

– Dette er en gruppe som ofte faller ut i skolesammenheng, og som også har færre venner. Da er man veldig prisgitt at hver enkelt lærer eller assistent tar opp seksualundervisning, sier miljøterapeut Janne Kristin Hermann.

Større risiko for overgrep

Karl Elling Ellingsen

Leder i NAKU, Karl Elling Ellingsen,

Foto: NRK

Ifølge NAKU (Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming) er mennesker med utviklingshemming en risikogruppe knyttet til seksuelle overgrep.

Ifølge leder i NAKU, Karl Elling Ellingsen, så sier internasjonale tall at mellom 25 – 75 prosent av utviklingshemmede en gang i løpet av livet blir utsatt for overgrep.

Ofte er det også denne gruppen som begår overgrepene.

– De trenger nok ikke nødvendigvis å være overgripere, men kunnskapen om hvor grensene går, er ikke bestandig til stede. Det er nok mange i denne gruppa som rett og slett ikke vet hva seksualitet er, sier Ellingsen, som mener tiltak som i Verdal alltid er velkommen.

Vil dele kunnskapen

Linda Barøy, prosjektleder i Verdal kommune

Linda Barøy, prosjektleder i Verdal kommune, sier behovet for informasjon er stort.

Foto: Eivind Aabakken/NRK

Verdal kommune har nå laget en opplæringspakke som de ønsker å spre til andre kommuner i landet. Selv vet de ikke om andre kommuner som yter en lignende tjeneste.

– Det materialet vi har brukt, kommer fra andre faginstanser. Vi har samlet alt til en pakke hvor man kan ha opplæring både for ansatte og for utviklingshemmede, sier Barøy.

– Dette virker imponerende, og at en kommune tar på seg et slikt ansvar står det respekt av, sier Gry Bogetun, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Finnmark.

– Stort behov

Bogetun har selv arbeidet aktivt med utviklingshemmede og sier de ser et stort behov for denne typen opplæring blant gruppa.

– Det er et mye større behov i denne gruppa enn hos normalbefolkningen. De skaffer seg ikke erfaringer på lik linje med andre, så dette er virkelig et godt initiativ.

Kursdeltager Hanne Britt Nordfjord

Kursdeltager Hanne Britt Nordfjord, sier til NRK at kurset har vært bra. Hun synes dette er et tema som er vanskelig å snakke om.

Foto: Eivind Aabakken/NRK

Barøy sier responsen på kurset helt klart viser behovet.

– Kursdeltagerne forteller at de ønsker mer kunnskap om temaet, og at de ønsker mer åpenhet rundt seksualitet, sier prosjektlederen.

– Jeg synes hele kurset har vært greit, og jeg synes dette er litt vanskelig å snakke om, sier Hanne Britt Nordfjord, som har vært deltager.