Hopp til innhold

Har funnet 12 skjeletter fra middelalderen

Utgravingene bak Folkebiblioteket i Trondheim ble mer spennende enn det arkeologene hadde sett for seg. De har funnet en hittil ukjent kirkegård i Trondheim sentrum.

Glade arkeologer

Katharina Lorvik, Anna Petersén og Tone Bergland har arbeidet med å grave frem skjelettene bak Folkebiblioteket.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

– Dette er mye større enn det vi noen gang hadde trodd, sier Anna Petersén ved Norsk institutt for kulturminneforskning til NRK.

Viktige funn

I to uker har hun og en gruppe arkeologer drevet med utgravninger bak Folkebiblioteket i Trondheim. Det de har funnet er mye større enn de hadde sett for seg.

– Vi kan telle at det er minst 12 individer som er gravlagt. Det er flere enn vi hadde forutsett, sier hun.

Tre av skjelettene er funnet oppå hverandre, noe som kan tyde på at flere har blitt begravet sammen.

Arkeologene holder nå på med å grave frem det nederste individet, som skal være godt bevart. Noen av skjelettene vil imidlertid bli liggende, men alt blir registrert og målt, ifølge Petersén.

Ved siden av de 12 skjelettene er det også gjort andre interessante funn. I en av gravene fant de en godt bevart lampe av kleberstein, det er også funnet potteskår fra tidlig middelalder.

Les også: Fant flere skjeletter i Trondheim sentrum

Har funnet hittil ukjent kirkegård

Arkeologer

Arkeologene er avhengig av oppholdsvær.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Da NRK møtte Petersén forrige uke hadde de funnet ben fra flere individer, som stammet fra både barn og voksne. Arkeologene hadde imidlertid enda ikke funnet en intakt grav.

Gravplassene med de 12 skjelettene gjør at det nå er mye som tyder på at de har funnet en hittil ukjent kirkegård.

– Vår hypotese er at det dreier seg om en kirkegård fra middelalderen, sier hun.

Til tross for at det har vært gjort et stort arbeid med å plassere middelalderkirkene i Trondheim, har ikke arkeologene noe materiale på at det har vært en kirke i området bak biblioteket. Petersén synes derfor funnene er oppsiktsvekkende.

Les også: Soyasaus-flasker skjulte seg under Torvet

Tennene gir viktig informasjon

Arkeologene går nå inn i siste fase av utgravingsarbeidet. Prosjektet avsluttes først i neste uke.

– Nå prøver vi å få gjort så mye som mulig, hvis det blir dårlig vær blir arbeidet svært vanskelig, sier Petersén,

De skal nå ta kullprøver av skjelettene for å datere hvor gammelt funnen er. Kraniet og tennene er en viktig del av dette arbeidet.

– Det lagres mye informasjon i emaljen på tennene. Dette kan fortelle oss om personens oppvekst, hva de har spist, og om de har vært underernært, sier hun til NRK.

Les også: 800 år gammel birkebeiner er trolig funnet

Skjelett

Mange av skjelettene som er funnet er godt bevart.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK