NRK Meny
Normal

Flere kjører i ruspåvirket tilstand

UP tar stadig flere som kjører i ruspåvirket tilstand. I Midt-Norge er rus med i bildet i nesten 30 prosent av de alvorligste trafikkulykkene.

Promillekontroll

Mange blir tatt for kjøring i ruspåvirket tilstand.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

De siste årene har tallet på førere som tas for kjøring i ruspåvirket tilstand økt jevnt og trutt.

Distriktsleiar Per-Einar Hollum, UP-distrikt 7

Distriktsleder i Utrykningspolitiet i Midt-Norge, Per Einar Hollum.

Foto: Politiet

– Vi har jobba mer målretta og kunnskapsbasert for å avsløre ruskjørere, og samtidig har vi fått hjelp av ny teknologi.

Det sier distriktsleder i Utrykningspolitiet i Midt-Norge, Per Einar Hollum, når han skal forklare hvorfor flere blir tatt for ruskjøring.

Mens rus tidligere stort sett var forbundet med alkohol, bli mange nå tatt i narkotika og legemiddelrus.

Drug tester

– Det at vi har fått ta i bruk den såkalte "Drug-testeren", er en vesentlig årsak til at vi tar stadig flere ruskjørere, sier Hollum.

trafikkulykker

Kjøring i ruspåvirka tilstand øker risikoen for trafikkulykker.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Testen foregår ved at en bomullspinne med en spyttprøve av føreren føres inn i apparatet.

Etter ca. fire minutter kan politiet lese av om bilføreren er påvirka av rus, og om det er nødvendig med en blodprøve hos lege.

– Testeren gir utslag på de vanligste narkotiske stoffene som hasj, heroin, kokain og amfetamin, og vi ser også om føreren er påvirket av virkestoffene i de mest vanlige vanedannende medikamentene.

Rus i en av fire ulykker

Trafikkulykke

Mange av de alvorligste trafikkulykkene skyldes rus.

Foto: Theo Aasland

– Det at vi klarer å luke ut førere som er på veien i rusa tilstand er viktig for oss. Statistikken viser nemlig at i 27 prosent av de alvorligste trafikkulykkene er det rus med i bildet.

– Den statistikken er også en motivasjon for oss. Vi vet at ruskjørerne er der, og vi vet hvilken risiko de er både for seg selv og andre i trafikken, sier Hollum.

Politiet har blitt bedre

Distriktssjefen for Utrykningspolitiet i Midt-Norge, Per Einar Hollum, tror ikke nødvendigvis at det er flere som kjører i rus nå enn før.

– I forhold til de veikantundersøkelsene som vi legger til grunn, så har nok ikke antall rusførere økt, men politiet har blitt flinkere til å ta dem.

Video fra Trøndelag

Midtnytt
det er julebordtid, og av alle ting du må passe på er tennene. Ikke bare med tanker på sukker og syre og sånn, men det kan skje uhell skal vi tro tannlegene!
Fra 1. januar får du nyheter klokka 18:55, 20:55 og 22:55.