Flere kjører i ruspåvirket tilstand

UP tar stadig flere som kjører i ruspåvirket tilstand. I Midt-Norge er rus med i bildet i nesten 30 prosent av de alvorligste trafikkulykkene.

Promillekontroll

Mange blir tatt for kjøring i ruspåvirket tilstand.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

De siste årene har tallet på førere som tas for kjøring i ruspåvirket tilstand økt jevnt og trutt.

Distriktsleiar Per-Einar Hollum, UP-distrikt 7

Distriktsleder i Utrykningspolitiet i Midt-Norge, Per Einar Hollum.

Foto: Politiet

– Vi har jobba mer målretta og kunnskapsbasert for å avsløre ruskjørere, og samtidig har vi fått hjelp av ny teknologi.

Det sier distriktsleder i Utrykningspolitiet i Midt-Norge, Per Einar Hollum, når han skal forklare hvorfor flere blir tatt for ruskjøring.

Mens rus tidligere stort sett var forbundet med alkohol, bli mange nå tatt i narkotika og legemiddelrus.

Drug tester

– Det at vi har fått ta i bruk den såkalte "Drug-testeren", er en vesentlig årsak til at vi tar stadig flere ruskjørere, sier Hollum.

trafikkulykker

Kjøring i ruspåvirka tilstand øker risikoen for trafikkulykker.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Testen foregår ved at en bomullspinne med en spyttprøve av føreren føres inn i apparatet.

Etter ca. fire minutter kan politiet lese av om bilføreren er påvirka av rus, og om det er nødvendig med en blodprøve hos lege.

– Testeren gir utslag på de vanligste narkotiske stoffene som hasj, heroin, kokain og amfetamin, og vi ser også om føreren er påvirket av virkestoffene i de mest vanlige vanedannende medikamentene.

Rus i en av fire ulykker

Trafikkulykke

Mange av de alvorligste trafikkulykkene skyldes rus.

Foto: Theo Aasland

– Det at vi klarer å luke ut førere som er på veien i rusa tilstand er viktig for oss. Statistikken viser nemlig at i 27 prosent av de alvorligste trafikkulykkene er det rus med i bildet.

– Den statistikken er også en motivasjon for oss. Vi vet at ruskjørerne er der, og vi vet hvilken risiko de er både for seg selv og andre i trafikken, sier Hollum.

Politiet har blitt bedre

Distriktssjefen for Utrykningspolitiet i Midt-Norge, Per Einar Hollum, tror ikke nødvendigvis at det er flere som kjører i rus nå enn før.

– I forhold til de veikantundersøkelsene som vi legger til grunn, så har nok ikke antall rusførere økt, men politiet har blitt flinkere til å ta dem.