Hopp til innhold

Sykehus får strykkarakter: Carla (7 mnd) døde av forstoppelse

En enkel rutineoperasjon kunne ha reddet babyens liv.

Må bare brukes etter avtale med foreldre. Carla og Daniel

SØSKENKJÆRLIGHET: Carla og storebror David tre dager før hun døde.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Carla er blek i huden og fjern i blikket. Man ser at den lille kroppen strever.

Mamma, Cecilie Mansfield, føler hun mister kontakten med sin sju måneder gamle datter.

Følelsen av hjelpeløshet er så absolutt til stede, selv om de befinner seg trygt innenfor sykehusets fire vegger.

Den lille babyen er forstoppet, og normale rutinetiltak ser ikke ut til å hjelpe.

Det er midt på natten, og moren opplever at datteren blir verre og verre. Hun har allerede mast på sykepleierne flere ganger, og følelsen av å være ei hysterisk mor sitter godt i kroppen.

Men det får ikke hjelpe. Hun tilkaller hjelp på nytt.

I ettertid viste det seg at Cecilie hadde all grunn til å være hysterisk.

En baby som strever

Cecilie og Ole Thomas sitter tett sammen i sofaen hjemme i Verdal. De forteller historier om ei datter full av liv og smil.

I mai 2018 var Carla sju måneder gammel. Da hadde hun slitt med manglende avføring i flere uker.

Problemene oppstod ved den gradvise overgangen fra amming til grøt.

I perioden ble familien fulgt opp av helsestasjonen i hjemkommunen, men de vanlige rådene som sviskesaft og maltekstrakt hjalp ikke for lille Carla.

Foreldrene så at datteren slet.

– Hun var vanligvis så blid og frisk og lett å lese. Vi så at hun strevde, og prøvde å presse, sier far Ole Thomas.

Cecilie forteller om lettelsen den dagen helsestasjonen tok kontakt med sykehuset.

Endelig skulle de få den hjelpen de sårt trengte og hadde etterspurt så lenge.

Ole Thomas Lund og Cecilie Molvær Mansfield

SYSTEMSVIKT: – Vi er ikke ute etter å ramme enkeltpersoner ved Sykehuset Levanger. Det er systemet som har sviktet, sier foreldrene Cecilie Mansfield og Ole Thomas Lund.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

En time og 36 minutter

Natten 29. mai, på sykehuset i Levanger, blir den verste en mor kan tenke seg.

I sykehuskorridorene strømmer legene til. Bakvakten, barnelegen og anestesilegen er varslet.

Carla blir beskrevet som iskald og apatisk, og idet legene er på plass, mister babyen bevisstheten.

Nå er det livreddende førstehjelp som gjelder.

Pappa, Ole Thomas, er ute på en anleggsrigg i Nordland og jobber. Han får oppdateringer på situasjonen fra Cecilie via telefonsamtaler.

– Vi fikk dødsbudskapet samtidig, forteller en rørt pappa.

Etter en time og 36 minutter med hjerte- og lungeredning blir den sju måneder gamle jenta erklært død.

Carla (Må bare brukes etter godkjenning av foreldre).

BLE KUN SJU MÅNEDER: Carla døde på sykehuset under ett døgn etter innleggelse.

Foto: Privat

Ble feilbehandlet

I en fellende rapport slår Helsetilsynet fast at Helse Nord-Trøndelag har brutt kravene i spesialisthelsetjenesteloven.

Det skulle vise seg at Carla var født med det som kalles innsnevret tarm. Dette var grunnen til at maten ikke passerte normalt gjennom systemet. Ei heller at rutinetiltak ikke hjalp. Carla ble behandlet rutinemessig med avføringsdrivende klyster flere ganger, uten at hun ble bedre.

Et røntgenbilde ville ha avslørt problemet, og en enkel rutineoperasjon kunne ha reddet Carlas liv.

– Vi har konkludert med at sykehuset ikke har gitt forsvarlig helsehjelp til barnet, sier seniorrådgiver Lars Thomas Johansen i Statens helsetilsyn.

Helsetilsynet slår også fast at sykehuset burde vurdert annen behandling da Carla ble verre utover natta.

Carla ble med andre ord feilbehandlet, og fikk ikke den riktige hjelpen som kunne ha reddet livet hennes.

Medisinsk fagsjef ved Sykehuset Levanger, Paul Georg Skogen, sier dødsfallet har preget mange.

– For det første er dette en meget tragisk hendelse for familien som har mistet et barn. Våre ansatte som var involvert i saken, mistet en pasient. Det var dessverre en sjelden komplikasjon som ikke ble oppdaget i tide.

TAR SELVKRITIKK: Paul Georg Skogen ved Helse Nord-Trøndelag mener Sykehuset Namsos ikke har brukt kompetansen godt nok, og at de nå jobber med at alle pasienter skal føle seg trygge og godt behandlet.

TRAGISK: Medisinsk fagsjef ved Sykehuset Levanger, Paul Georg Skogen, sier denne saken har preget ansatte ved sykehuset helt siden dødsfallet skjedde.

Foto: Helse Nord-Trøndelag

Den lange kampen

I den første rapporten som Helsetilsynet leverte etter hendelsen ble det konkludert med at sykehuset hadde gitt forsvarlig helsehjelp. Og at Helse Nord-Trøndelag hadde oppfylt lovens krav om å yte forsvarlige helsetjenester.

Men foreldrene ville ikke gi seg. Ole Thomas og Cecilie følte veldig på at Carla ikke hadde fått den riktige behandlingen. At alternative sykdommer ikke tidlig nok ble vurdert.

De startet dermed å undersøke videre sjøl.

– Vi har kalt det «kampen for Carla», sier far Ole Thomas.

Målet er å få sykehuset til å endre rutiner. De ønsker at sykehuset skal ta ansvaret for feilbehandlingen og feilvurderingene som skjedde den fatale natta.

Samtidig mener foreldrene det er viktig at å få sykehuset til å endre på noen av sine rutiner. Særlig at kommunikasjonen mellom sykepleiere på vakt og lege må bli bedre. Og at mor som kjente barnet best, burde blitt bedre hørt.

– Carla ble behandlet for forstoppelse, sykehuset hadde skylapper og trodde ikke det var noe annet som feilte henne. Andre sykdommer ble ikke godt nok vurdert, sier foreldrene.

Sykehuset Levanger

FELT I TILSYNSRAPPORT: Sykehuset får blant annet kritikk for ikke å ha satt i gang korrekte tiltak. Som en følge av dette ble heller ikke personell med riktig kompetanse satt inn.

Foto: Jørgen Leangen / NRK