Billigst med lyntog til Trondheim

Høyhastighetstog mellom Oslo og Trondheim er den billigste traseen å bygge. Det er ifølge VG konklusjonen i Jernbaneverkets lyntogutredning.

Lyntog

Det er billigst å bygge høyhastighetstog mellom Oslo og Trondheim, ifølge Jernbaneverkets lyntogutredning.

Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

Jernbaneverket legger i dag frem sin lyntogutredning hvor følgende traseer er utredet:

Oslo - Trondheim, Oslo - Bergen, Oslo - Stavanger/Bergen, Bergen - Stavanger, Oslo - Kristiansand - Stavanger.

Etter det VG erfarer kommer dagens rapport til å konkludere med at Oslo - Trondheim er den billigste traseen å bygge, mens Sørlandsbanen er den som har størst trafikkgrunnlag.

Mener Oslo - Trondheim må komme først

Trønderlobbyen mener både miljø, kostnader og trafikkgrunnlag taler for at Oslo-Trondheim-Værnes stiller først i køen.

– Vi har kortest avstand og det enkleste terrenget, sier Jon Hoem til Adresseavisen.

Hoem er leder i Trondheimsregionen, en lobbyorganisasjon som opererer på vegne av Sør-Trøndelag fylkeskommune og ti kommuner i trondheimsområdet.

Jernbaneverket har brukt 50 millioner kroner på å utrede muligheten for et norsk lyntognett. I dag legges rapporten frem.

Ligger an til regionkamp

Beregninger som tidligere er lagt frem viser at rundt 60 prosent av traseen til Vestlandet vil gå i tunnel, mens andelen til Trondheim via Østerdalen bare er 36 prosent.

Dersom politikerne bestemmer seg for å satse på lyntog, ligger det an til en formidabel regionkamp. Sør- og Vestlandet kan vise til det største befolkningsgrunnlaget, mens Østlandet ønsker seg lyntog sørover til Sverige og resten av Europa.

– Vi føler oss trygge på at Oslo- Trondheim er det rimeligste alternativet, og den traseen som vil gi minst økologisk fotavtrykk, sier Hoem.

Trondheimsregionen peker også på at Oslo - Trondheim er landets mest trafikkerte flyrute, og blant de åtte travleste innenlandsrutene i Europa.

Høyhastighetstog til kontinentet er ikke på prioriteringslista til Jernbaneverket, ifølge VG. Traseene Oslo - Stockholm og Oslo - Göteborg kommer dårligst ut når det gjelder passasjergrunnlag.